Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament precinta les obres de Can Balasc davant l’incompliment del Decret que n’ordenava la seva suspensió El Jutjat Contenciós Administratiu nº 15 de Barcelona ha autoritzat el Consistori a entrar en aquesta finca per tal d’aturar els treballs que està executant l’empresa ARRINS SL https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/l2019ajuntament-precinta-les-obres-de-can-balasc-davant-l2019incompliment-del-decret-que-n2019ordenava-la-seva-suspensio/@@images/image/preview

L’Ajuntament precinta les obres de Can Balasc davant l’incompliment del Decret que n’ordenava la seva suspensió

El Jutjat Contenciós Administratiu nº 15 de Barcelona ha autoritzat el Consistori a entrar en aquesta finca per tal d’aturar els treballs que està executant l’empresa ARRINS SL

El Consistori ha comprovat en diverses visites d’inspecció que les obres a Can Balasc no s'han aturat.
El Consistori ha comprovat en diverses visites d’inspecció que les obres a Can Balasc no s'han aturat

Agents de la Policia Local de Rubí han procedit aquest dijous al precintament de diverses instal·lacions de la finca de Can Balasc on s’emplaça l’activitat extractiva La Sibila, davant l’incompliment per part de l’empresa ARRINS SL del Decret de l’Ajuntament que ordenava la suspensió immediata de les obres que s’hi estan fent. El Consistori, que considera provat que en els darrers dies s’han seguit realitzant tot un seguit de treballs sense disposar de la preceptiva llicència municipal, ha hagut de recorre als jutjats per tal de sol·licitar autorització judicial per entrar en aquesta finca. I és que la setmana passada els responsables de l’empresa van denegar l’accés al personal municipal.

El passat 20 de gener, l’Ajuntament va incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’empresa ARRINS SL com a promotora d’aquestes obres, ordenant la seva suspensió immediata i advertint que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament quedaria habilitat per ordenar l’execució forçosa de la suspensió dels treballs. Recordem que el Ple municipal de l’Ajuntament de Rubí va acordar, al setembre de 2014, suspendre durant el termini d’un any les tramitacions i l’atorgament de llicències en sòl no urbanitzable relatives a activitats extractives i de gestió de residus per tal de poder elaborar un Pla Especial Urbanístic que reguli aquestes activitats. 

A partir de diverses visites d’inspecció, el Consistori va comprovar que les obres han continuat i, per aquest motiu, la setmana passada es va dictar un nou Decret que ordenava tot un seguit de mesures provisionals per tal de suspendre els treballs. L’Ajuntament, però, no va poder executar aquestes mesures, ja que els responsables d’ARRINS SL i els seus representants legals van impedir l’accés del personal municipal a les instal·lacions.

Per aquest motiu, i en compliment de les previsions legals un cop esgotada la via administrativa, el Consistori va sol·licitar la corresponent autorització judicial per continuar les actuacions per fer complir els decrets.

El Jutjat Contenciós Administratiu nº 15 de Barcelona ha concedit l’autorització a l’Ajuntament de Rubí, que aquest dijous ha procedit a precintar les obres que s’estan duent a terme a Can Balasc.

Cal reiterar que el motiu de la incoació de l’expedient del passat 20 de gener és la manca de llicència d’obres, i que no es qüestiona la llicència de què disposa l'empresa per a residus inerts des de l'any 2012.

Rubí i els abocadors
L’octubre de l’any passat, el Ple municipal va aprovar per una àmplia majoria una moció en què es posicionava en contra de la instal·lació d’un nou abocador i/o centre de tractament de residus metropolità al terme municipal de Rubí. El text, proposat en primera instància per la Plataforma Rubí Sense Abocadors, reflectia la inquietud del municipi en relació al futur de Can Balasc.

D’altra banda, l’Ajuntament també va presentar tot un seguit d’al·legacions al Pla Especial Urbanístic (PEU) de Can Carreras i Can Balasc, aprovat inicialment per la Generalitat de Catalunya el 13 de desembre de 2012. El consistori rubinenc demanava que es denegués l’aprovació definitiva d’aquest pla, presentat per les empreses ARRINS SA i Grupo FSM Vertispania SL, ja que el PEU incompleix la normativa urbanística tant pel que fa a qüestions formals com de fons. 

Al juliol de 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va notificar a l'Ajuntament de Rubí l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme que suspenia el Pla Especial Urbanístic (PEU) de Can Carreras i Can Balasc. Al novembre de 2014, aquest mateix organisme va acordar mantenir durant un any més la suspensió de la tramitació d’aquest PEU, que preveu ampliar la vida útil de l’abocador de Can Carreras i la instal·lació d’un nou dipòsit de residus no especials a Can Balasc.