Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament ofereix als rubinencs la possibilitat d’analitzar l’aigua de l’aixeta per comprovar la seva qualitat Les persones que poden acollir-se a aquesta campanya, totalment gratuïta, són aquelles que viuen en habitatges construïts abans del 1980 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament ofereix als rubinencs la possibilitat d’analitzar l’aigua de l’aixeta per comprovar la seva qualitat

Les persones que poden acollir-se a aquesta campanya, totalment gratuïta, són aquelles que viuen en habitatges construïts abans del 1980

Cartell de la iniciativa.
Cartell de la iniciativa

L’Ajuntament de Rubí impulsa una campanya de recollida d’analítiques per examinar la qualitat de l’aigua de l’aixeta a la ciutat. Les persones que poden acollir-se a aquesta iniciativa, totalment gratuïta per als usuaris, són aquelles que viuen en habitatges ─pisos i cases unifamiliars─ construïts abans del 1980. La finalitat d'aquesta acció, de la qual també se’n poden beneficiar els establiments comercials, és que els propietaris dels immobles analitzats coneguin si l'aigua que circula per la xarxa interna de l'edifici compleix la normativa sanitària que li és d'aplicació.

El Reial Decret 140/2003 i el Pla de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya determinen els criteris de qualitat de l’aigua destinada al consum humà. Aquest Reial Decret estableix que els ens locals són responsables que es realitzin controls de qualitat de l’aigua a les aixetes utilitzades pels consumidors. Anualment, l’Ajuntament de Rubí recull mostres de diverses dependències municipals ─centres administratius, educatius, esportius i edificis d'alta concurrència, entre d’altres─ per comprovar la qualitat de l’aigua de l’aixeta. Ara, la voluntat del consistori és estendre aquests controls als edificis privats construïts abans de 1980 que ho sol·licitin.

Les persones interessades a participar en aquesta campanya ─particulars o comunitats de veïns─ poden sol·licitar una anàlisi gratuïta omplint un formulari que trobaran a la Seu Electrònica, de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o bé a través del telèfon de l'ajuntament 93 588 70 00 i preguntant per l'Àrea de Medi Ambient.

Un cop s’hagin recollit totes les sol·licituds, se’n prioritzaran una quarantena, que es realitzaran aquest any ─els punts on es prendran les mostres han de ser representatius de les diferents zones de subministrament del terme municipal─. La resta quedaran en llista d’espera per els següents anys.

El control de l’aigua de l'aixeta inclou els següents paràmetres:

  • Paràmetres indicadors de qualitat/de potabilitat bàsica: olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, amoni, Escherichia coli, bacteris coliformes.
  • Paràmetres relacionats amb el tractament de desinfecció: clor lliure residual i combinat in situ ─si s’utilitza el clor o derivats com a desinfectant─.
  • Paràmetres relacionats amb els materials de la instal·lació interior: coure, crom, níquel, ferro, plom o qualsevol altre, si se sospita que la instal·lació interior té aquest tipus de material.
  • Altres paràmetres relacionats amb el mal manteniment de la instal·lació interior que puguin representar un risc per a la salut. 

Una vegada s’hagin analitzat les mostres, l’Ajuntament farà arribar als interessats un informe amb els resultats.
Els controls es fan d’acord als paràmetres fixats al Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer.

Qualitat de l’aigua
L’aigua de consum arriba a casa nostra a través de la xarxa pública. La seva qualitat està garantida fins al punt d’entrada als edificis, però a partir d’aquí entra a la xarxa de distribució interna, on diferents factors poden alterar la seva qualitat. La xarxa interna està constituïda pel conjunt de canonades, dipòsits interns, connexions i aparells instal·lats a partir de la clau de pas que enllaça amb la xarxa pública. Les xarxes internes antigues o amb un estat de manteniment i neteja deficient poden provocar un deteriorament de la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes.

Els responsables de mantenir les instal·lacions en condicions, des de la connexió del servei fins a les aixetes, són els propietaris dels immobles. En el cas d’establiments o comerços, els responsables són els seus titulars.