Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament obre a consulta pública la modificació puntual del Pla General d’Ordenació (PGO) a l’entorn de Pich Aguilera Es preveu que al sòl destinat a equipament que s’obtingui de la modificació de planejament s’hi pugui ubicar el nou Ajuntament centralitzat https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament obre a consulta pública la modificació puntual del Pla General d’Ordenació (PGO) a l’entorn de Pich Aguilera

Es preveu que al sòl destinat a equipament que s’obtingui de la modificació de planejament s’hi pugui ubicar el nou Ajuntament centralitzat

Imatge actual de la zona de Pich Aguilera (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
Imatge actual de la zona de Pich Aguilera (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

L’Ajuntament de Rubí es planteja la redacció d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació (PGO) a l’àmbit de Pich Aguilera per tal d’afavorir la regeneració i renovació urbana d’aquest entorn. Prèviament, el Consistori obre una consulta pública a través de la plataforma Participa Rubí perquè la ciutadania pugui fer arribar les seves aportacions al respecte.

La localització d’aquest àmbit al marge oest de la riera, que constitueix actualment un límit físic que fracciona el territori en dues parts, en determina sensiblement l’ordenació futura. L’absència de connectivitat transversal entre els dos costats de la riera i la manca de coherència en l’ordenació urbana, entre d’altres, generen una fractura al territori a tots nivells.

La modificació de planejament definirà un sector de transformació que possibilitarà la conversió de l’actual qualificació de sòl industrial en una de més adient a l’entorn, tenint en compte la proximitat als àmbits residencials de la ciutat, i contribuirà a la transformació del front del passeig de la Riera.

El regidor de Planificació Urbana, Rafael Güeto Ortiz, ha explicat que “la transformació de l’àmbit Pich Aguilera ─situat al sud del polígon industrial de La Llana─ és part de l’estratègia del municipi per reconvertir, connectar i revitalitzar entorns de la ciutat que han quedat obsolets, que estan en desús o que són espais d’oportunitat que permeten completar el teixit urbà i, alhora, doten d’estructura i cohesió al territori i contribueixen a donar identitat a la ciutat”. Segons el regidor, “aquesta identitat cal construir-la des de la millora, revitalització i incorporació de nous usos, configurant una escena urbana de conjunt sobre sòls que en l’actualitat presenten preexistències obsoletes i que, gràcies a la regeneració i renovació urbanes, han d’assolir la millora de la connectivitat i funcionalitat del teixit urbà”.

La localització d’aquest sector en el territori en relació a l'estructura urbana de Rubí fa de l'àmbit un espai d'oportunitat per a generar una nova centralitat al marge oest de la riera. La previsió d'implantació d'una segona estació de FGC a Rubí a l'entorn de La Llana (previsió contemplada al PDI 2011-2020 i al PDI 2021-2030) i les previsions fixades al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) reforcen aquesta voluntat de transformació de l'ús industrial que actualment hi ha a l’àmbit.

Així mateix, la transformació d’aquest entorn es materialitzarà amb una nova proposta d’ordenació urbana que aportarà nous espais lliures a la ciutat, així com l’obtenció de sòl destinat a equipament públic amb la superfície adequada per a poder aglutinar i concentrar en un mateix entorn tots els serveis municipals, actualment repartits en diferents edificis administratius. Com ha comentat Rafael Güeto Ortiz, “es preveu que al sòl destinat a equipament que s’obtingui de la transformació de l’entorn al barri del Castell s’hi pugui ubicar el nou Ajuntament centralitzat, que facilitarà l’atenció integral a la ciutadania”.

Essencialment, l’Ajuntament centralitzat ha de ser un focus nou d’activitat, no només administrativa, sinó també de ciutat, que suposarà un canvi fonamental en l’entorn amb potencial per atraure altres serveis que el facin atractiu per a altres institucions.

En definitiva, aquesta modificació de planejament posarà les bases per a poder crear una zona de nova centralitat que contribuirà a definir un nou model de ciutat, connectada, compacta i amb un ús racional del sòl.

L’Ajuntament ha habilitat una consulta pública a través de la plataforma Participa Rubí per tal que la ciutadania pugui fer propostes amb vista a l’elaboració d’aquesta modificació del PGO. Aquest espai de participació en línia estarà obert des d'aquest mateix dilluns 5 de desembre i fins al 28 de desembre.

Objectius de Desenvolupament sostenible