Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament millora diversos trams de voreres als polígons industrials de la ciutat En els propers mesos, i també en el marc del Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015, es duran a terme altres actuacions als PAE https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/l2019ajuntament-millora-diversos-trams-de-voreres-als-poligons-industrials-de-la-ciutat/@@images/image/preview

L’Ajuntament millora diversos trams de voreres als polígons industrials de la ciutat

En els propers mesos, i també en el marc del Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015, es duran a terme altres actuacions als PAE

El c/ Avinyó, una via amb un volum important de circulació de vianants, només disposa d’una única vorera delimitada amb pilones.
El c/ Avinyó, una via amb un volum important de circulació de vianants, només disposa d’una única vorera delimitada amb pilones

L’Ajuntament de Rubí inicia aquesta setmana les obres d’adequació de diverses voreres als polígons industrials de la ciutat. Els treballs, que afecten quatre carrers dels PAE Carretera de Terrassa, Can Rosés i Can Jardí, han estat adjudicats a l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU per un import de 282.519,35 euros. La durada prevista de les obres és de quatre mesos.

La primera actuació tindrà lloc a l’avinguda de Can Rosés, una via que l’any 2013 ja va ser objecte de millora en el marc del Pla de xoc als polígons. En aquella ocasió es va renovar una de les voreres centrals (la nord), mentre que ara s’arranjarà l’altra (la sud), seguint els mateixos criteris. Les obres consistiran en millorar el paviment i construir els guals dels passos de vianants per tal de fer-los accessibles, tot donant continuïtat als de l’altra vorera. A més, es retiraran els pollancres que hi ha actualment, ja que les seves arrels causen molts desperfectes al paviment, i es col·locaran exemplars de liquidàmbars. Aquesta actuació, que no preveu afectacions al trànsit ─únicament s’estrenyerà lleugerament la calçada mentre durin les obres─, té una durada prevista de quatre setmanes.

En el marc d’aquest projecte també es millorarà la vorera del c/ Avinyó, al PAE Carretera de Terrassa. Actualment, aquesta via és de plataforma única, amb doble sentit de circulació, sense franja d’estacionament i amb un volum important de circulació peatonal. Els treballs permetran elevar la vorera actual (que tindrà 1,80 m d’amplada) i crear-ne una de nova a l’altre costat (d’1,40 m) perquè els vianants disposin de passos accessibles i segurs. Un cop finalitzin les obres, el c/ Avinyó es convertirà en una via d’un únic sentit, en direcció al passeig de la Riera. També es milloraran els encreuaments amb el passeig de la Riera i amb la carretera de Terrassa, per tal de donar continuïtat a les voreres. Aquests treballs és previst que estiguin enllestits en unes vuit setmanes.

En aquest mateix polígon també s’arranjaran dos trams de vorera de la carretera de Terrassa, que en alguns punts són discontínues. La vorera que ve de la rotonda que enllaça amb el passeig de la Riera queda interrompuda en un dels seus costats ─el de l’altra banda de la comissaria de la Policia Local─, on hi ha una franja de terra i arbres que, tot i no ser una zona d’estacionament, és utilitzada per a aparcar-hi vehicles. A l’altre extrem, al revolt, la vorera també queda interrompuda, provocant que els vianants hagin de circular uns metres pel voral de la carretera. En el primer cas, es crearà el tram de vorera inexistent, que tindrà una amplada variable d’entre 3,70 i 4,78 m, mentre que a la zona del revolt, just al pont que passa per sobre del torrent, la nova vorera tindrà una amplada d’entre 2,35 i 3 m, enllaçant amb la nova alienació del c/ Avinyó, amb una amplada d’1,35 m. Mentre s’executin els treballs, que es preveu que tinguin una durada d’unes quatre setmanes, la circulació de vehicles en aquest tram de la carretera de Terrassa es veurà afectada puntualment. Quan s’iniciïn les obres, els canvis seran senyalitzats degudament.

Per últim, també s’actuarà al c/ Schumann, al PAE Can Jardí, on recentment ja es va renovar una de les voreres. Ara es continuarà aquella actuació, arranjant l’altra vorera. S’ampliarà sensiblement la seva amplada, que passarà a tenir 1,80 m, i es crearan els guals als passos de vianants. Durant les obres, que és previst que durin unes quatre setmanes, es limitarà l’estacionament en aquells trams del carrer on s’estigui actuant.

Més obres de millora als PAE
En els propers mesos, i també en el marc del Pla d’inversions, l’Ajuntament de Rubí durà a terme tot un seguit d’actuacions de millora als polígons industrials de la ciutat. Així, s’executaran obres d’asfaltatge de carrers a diversos PAE i es millorarà la senyalització vertical i horitzontal.