Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament inspecciona 371 habitatges de grans tenidors per confirmar si estan desocupats Els pisos on ja s’ha actuat formen part d’un total de 500 que, segons els treballs de valoració previs, són objecte del Programa d’inspecció d’habitatges buits de l’Ajuntament https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament inspecciona 371 habitatges de grans tenidors per confirmar si estan desocupats

Els pisos on ja s’ha actuat formen part d’un total de 500 que, segons els treballs de valoració previs, són objecte del Programa d’inspecció d’habitatges buits de l’Ajuntament

La regidora Ànnia Garcia Moreno ha explicat el programa en roda de premsa (Foto: Ajuntament / localpres).
La regidora Ànnia Garcia Moreno ha explicat el programa en roda de premsa (Foto: Ajuntament / localpres)

El Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Rubí ja ha posat en marxa el Programa d’inspecció d’habitatges buits amb l’objectiu d’identificar aquells immobles de grans tenidors que es troben desocupats de manera anòmala i intervenir perquè es posin a disposició de la ciutadania, preferentment per la via del lloguer.

El Consistori va aprovar aquest programa d’inspecció el novembre de 2020 i el reglament del Registre municipal d’habitatges buits l’abril de 2021. Aquests passos previs, juntament amb la contractació d’una inspectora al Servei d’Habitatge, han permès encetar ara el procés d’elaboració d’un cens d’immobles desocupats de Rubí. Aquest registre es regeix pels criteris que marca la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, segons els quals es considera que incompleixen la seva funció social aquells pisos que estiguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini de més de dos anys.

La regidora del Servei d’Habitatge, Ànnia Garcia Moreno, ha presentat el programa aquest dimecres i n’ha destacat els objectius: “Aquest treball ens permet detectar les males praxis dels grans propietaris i, al mateix temps, incentivar que aquests habitatges buits s’incorporin al parc d’habitatge públic de Rubí”

 

Abans d’iniciar la inspecció, el Servei d’Habitatge va fer una important tasca de comprovació sobre un total de 3.662 habitatges amb indicis de desocupació. Com a resultat d’aquesta, es van descartar 3.183 immobles perquè no reunien els requisits establerts al programa d’inspecció vigent. La principal causa és que eren habitatges de particulars o petits propietaris.

Un cop descartats tots aquests habitatges, en va quedar un llistat de 500 que podien ser objecte d’inspecció: 479 que formaven part dels 3.662 comprovats en aquell moment i altres 21 que ja s’havien detectat en anys anteriors, que es van localitzar per primer cop durant el procés o que formaven part del Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entre d’altres.

En 371 casos, l’Ajuntament ja hi ha fet algun tipus d’actuació vinculada al programa d’inspecció. Fins al moment, les inspeccions completades han estat 212 inspeccions corresponents a 194 habitatges, ja que en 18 casos s’ha hagut de fer una segona comprovació.

Fruit d’aquest treball, durant el darrer trimestre de 2022, s’han incoat un total de 200 expedients per a la declaració de situació anòmala d’habitatge per desocupació permanent. Prèviament a la inspecció, ja se n’havien incoat 44 sobre habitatges que constaven al Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

A data 31 de desembre de 2022, consten inscrits en el Registre municipal d’habitatges buits de Rubí un total de 77 habitatges i resten pendents de resolució uns altres 80. En nou casos, són habitatges desocupats permanentment sense causa justificada per un termini de més de dos anys; una trentena són habitatges desocupats permanentment en  què concorre alguna de les causes justificades que determina la Llei pel dret a l’habitatge i, per tant, no s’hi pot actuar mentre es mantinguin aquestes condicions; i 38 més són habitatges ocupats sense títol habilitant. D’altra banda, s’han arxivat 43 expedients perquè, un cop efectuats els treballs d’inspecció, no es produïen les causes previstes per a la seva inclusió en el Registre municipal d’habitatges buits.

 

Una eina al servei de la mobilització dels habitatges buits

La posada en marxa del Programa d’inspeccions està permetent identificar amb major precisió els habitatges desocupats de la ciutat que són propietat de grans tenidors. Amb dades reals a la mà, l’Ajuntament podrà adreçar-se als seus titulars perquè modifiquin aquesta situació, posant els habitatges a lloguer. Cal tenir en compte que, abans de disposar d’un registre d’immobles desocupats, l’Ajuntament ja va incorporar a les seves ordenances fiscals recàrrecs de fins al 50% de l’IBI per als habitatges que estiguessin en aquesta situació. L’any 2022 aquest recàrrec es va aplicar a un total de 5 habitatges, propietat d’un mateix gran tenidor.

En paral·lel, el Consistori ofereix diversos incentius perquè els petits propietaris també mobilitzin els seus pisos buits. Aquelles persones que els incorporin a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social poden gaudir d’importants avantatges: l’Avalloguer, que és un règim de cobertura de la Generalitat dels possibles impagaments de les persones llogateres de fins a sis mesos; una assegurança gratuïta multirisc (continent) durant tot el període del contracte; una assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments; la tramitació gratuïta de tots els serveis que ofereix la Borsa de Mediació (contracte, assegurances, mediació, resolució del contracte, etc.); el control del bon ús dels immobles; i el dret a una bonificació del rebut de l’impost de bens immobles (IBI) de fins al 60% de la quota íntegra, amb un límit de 250 euros per habitatge. Recentment, a més, el govern municipal ha incrementat tots aquests incentius amb la posada en marxa d’una nova línia d’ajuts per a l’execució d’obres de reforma i condicionament d’habitatges destinats a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.

Objectius de Desenvolupament sostenible