Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament inicia els treballs del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal El Consistori ha realitzat una consulta preliminar de mercat com a pas previ a la redacció dels plecs per licitar els treballs del POUM, que està publicada al web i tindrà una durada d’un mes aproximadament https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament inicia els treballs del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El Consistori ha realitzat una consulta preliminar de mercat com a pas previ a la redacció dels plecs per licitar els treballs del POUM, que està publicada al web i tindrà una durada d’un mes aproximadament

El nou POUM ha de donar resposta als canvis demogràfics, industrials i socials que ha experimentat la ciutat i a les seves necessitats futures (foto: Ajuntament de Rubí).
El nou POUM ha de donar resposta als canvis demogràfics, industrials i socials que ha experimentat la ciutat i a les seves necessitats futures (foto: Ajuntament de Rubí)

L’Ajuntament iniciarà la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un document que ha de donar resposta als canvis demogràfics, industrials i socials que ha experimentat Rubí i a les necessitats futures de la ciutat. Amb l’objectiu de preparar correctament la licitació per a la redacció del POUM, el Consistori ha preparat una consulta preliminar de mercat, que es troba actualment activa al Perfil del contractant de la seu electrònica.

Aquesta anàlisi permetrà obtenir dades reals sobre quin és el mercat en aquest sector, quines són les capacitats dels proveïdors actuals i quina és l’evolució dels preus, de manera que es podrà informar als operadors econòmics sobre els requisits que s’exigiran per a concórrer al procediment.

El POUM objecte de licitació és un document complex que no parteix de zero. L’Ajuntament disposa de molta documentació prèvia. Per tant, les tasques, els honoraris i, en definitiva, el treball a realitzar per part de l’equip redactor, que es definirà als plecs de contractació, s’han d’ajustar a aquesta realitat i necessitat del municipi.

La consulta preliminar de mercat és un procediment previst a l’article 115 de la Llei de contractes del sector públic, que ofereix seguretat a la licitació: s’obtenen dades reals, permetent eliminar, o en la mesura del possible reduir al màxim, la possible bretxa que es pogués produir entre la concepció del servei per part de l’administració i la realitat de la pràctica habitual del sector; s’informa sobre el procés de licitació, per tal d’aconseguir la més àmplia participació de les parts interessades; permet determinar si hi ha un nombre suficient d’empreses al mercat que puguin satisfer la prestació i si quedarà garantida la competència; i permet determinar-ne el preu màxim, ajustat a les necessitats.

La consulta tindrà una durada estimada d’un mes. Posteriorment, s’elaborarà un informe de resultats, al qual s’hi podran incorporar observacions dels participants. I, per últim, es realitzarà l’informe final, que s’incorporarà als plecs. La previsió d’adjudicació dels treballs de redacció del POUM es pot allargar fins a març de 2021.

Recordem que, a la sessió plenària del passat 28 de maig, el Ple municipal va acordar per unanimitat desistir del POUM en tràmit fins al moment i iniciar la redacció del nou instrument de planejament.

Etiquetes