Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí remodela la plaça Nova de Can Fatjó, una actuació llargament reivindicada pels veïns Les obres, que s’iniciaran aquesta setmana, tenen una durada prevista d’uns tres mesos https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament de Rubí remodela la plaça Nova de Can Fatjó, una actuació llargament reivindicada pels veïns

Les obres, que s’iniciaran aquesta setmana, tenen una durada prevista d’uns tres mesos

Un dels objectius d'aquesta actuació és resoldre la saturació del nivell intermig de la plaça, on hi ha els jocs infantils i les pistes de petanca.
Un dels objectius d'aquesta actuació és resoldre la saturació del nivell intermig de la plaça, on hi ha els jocs infantils i les pistes de petanca

L’Ajuntament de Rubí remodelarà la plaça Nova de Can Fatjó en el marc del Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015. Els treballs, que compten amb un pressupost de 142.884,77 euros, han estat adjudicats a l’empresa CONSCA EGARA, SL. Aquesta obra, llargament reivindicada pels veïns del barri, s’iniciarà aquesta setmana i tindrà una durada aproximada de tres mesos.

La remodelació de la plaça Nova de Can Fatjó persegueix diversos objectius: adequar la funcionalitat d’aquest espai, millorar el paisatge urbà i realçar la identitat de la plaça. Els veïns de Can Fatjó han pogut dir la seva a l’hora de dissenyar el projecte, la qual cosa ha permès doblar l’espai destinat a zona infantil i ampliar el nombre de taules actuals.

Quan es va crear la plaça Nova de Can Fatjó es va estructurar en diferents plataformes per tal d’adaptar-se al terreny on està ubicada. Amb l’objectiu de resoldre la saturació d’usos del nivell intermig de la plaça (on hi ha els jocs infantils i les pistes de petanca) i promoure la utilització del nivell superior (on actualment hi ha taules i bancs de pícnic i màquines de gimnàstica), es reubicaran les pistes de petanca en aquest nivell superior. Aquesta actuació, que compta amb el vist-i-plau dels veïns, permetrà aprofitar el potencial que té aquesta zona més elevada i, alhora, el nivell intermig es podrà destinar pràcticament tot als infants, ampliant les diferents formes d’esbarjo que hi ha actualment. També s’ha previst ampliar la zona pavimentada perquè tots els usuaris la puguin utilitzar com a espai d’estada i, a la vegada, els pares pugin veure què fan els seus fills.

Per tal de destacar la identitat pròpia de la plaça i millorar l’aportació d’aquest espai en la definició d’un paisatge urbà de més qualitat, es durà a terme un tractament de color als murs existents. L’objectiu d’aquesta actuació és homogeneitzar-los i suavitzar-ne la seva presència i, així, aconseguir millorar el paisatge urbà. Pel que fa a l’altre element significatiu de la plaça, l’escalinata principal, se substituiran els graons en mal estat.

També es durà a terme una nova pavimentació al nivell intermig, que aporti una imatge de modernitat a l’espai, i es repararan elements propis de la plaça que estiguin malmesos, com poden ser baranes o paviments, entre d’altres. Per últim, se substituirà el mobiliari i els jocs infantils obsolets per altres de més actuals.

Pla d’inversions financerament sostenible
L’Ajuntament de Rubí destina 26,3 milions d’euros al Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015, un paquet d’actuacions amb el qual es pretén posar la ciutat al dia, fent especial incidència en la millora de l’espai públic.

El Consistori rubinenc va impulsar aquest pla en el moment en què el Govern central va obrir la possibilitat de destinar el romanent positiu de Tresoreria que tenien els ajuntaments a inversió, en comptes de destinar-ho a amortitzar deute, com establia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fins aleshores.

Les actuacions incloses al Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015 són molt diverses: des de la millora d’equipaments esportius i educatius fins a l’arranjament d’espais naturals de la ciutat, passant per la remodelació de diverses places o la millora de carrers i voreres tant al nucli urbà com als polígons industrials, entre d’altres. 

Imatges relacionades

Actualment, al nivell superior de la plaça hi ha  taules i bancs de pícnic i màquines de gimnàstica
Actualment, al nivell superior de la plaça hi ha taules i bancs de pícnic i màquines de gimnàstica