Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí ordena la suspensió immediata de les obres que s’estan realitzant a l’abocador de Can Balasc Entre d’altres, l’empresa ARRINS SL està construint dues noves basses en aquesta instal·lació sense la llicència corresponent https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/l2019ajuntament-de-rubi-ordena-la-suspensio-immediata-de-les-obres-que-s2019estan-realitzant-a-l2019abocador-de-can-balasc/@@images/image/preview

L’Ajuntament de Rubí ordena la suspensió immediata de les obres que s’estan realitzant a l’abocador de Can Balasc

Entre d’altres, l’empresa ARRINS SL està construint dues noves basses en aquesta instal·lació sense la llicència corresponent

Els serveis municipals han pres fotografies de l'activitat de Can Balasc (foto: Localpres).
Els serveis municipals han pres fotografies de l'activitat de Can Balasc (foto: Localpres)

L’Ajuntament de Rubí ha incoat un expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’empresa ARRINS SL com a promotora de les obres que s’estan executant a l’abocador de Can Balasc sense disposar de la llicència municipal corresponent. El Consistori ha ordenant la suspensió immediata d‘aquests treballs com a mesura provisional i adverteix que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament quedarà habilitat per ordenar la seva execució forçosa.

A mitjans de gener, el Servei de Projectes i Programació de l’Ajuntament de Rubí va emetre un informe sobre la finca on s’emplaça l’activitat extractiva La Sibila, situada al paratge de Can Pi de Vilaroch i al de Can Balasc. En aquest informe es constata que s’estan duent a terme tot un seguit d’obres en aquestes parcel·les, com ara la instal·lació de dues cabines, la construcció de l’estructura d’una bàscula, l’apilament de fresat asfàltic utilitzat per a l’arranjament de camins, la construcció de dues basses, l’arranjament de talussos i la instal·lació de canalitzacions amb destí a aquestes basses, entre d’altres. Paral·lelament, el Servei de Llicències ha constatat que les obres detectades no s’ajusten a la llicència d’activitats concedida l’abril de 2012 i ha identificat el promotor de l’activitat com a presumpte responsable de les actuacions.

Per la seva banda, l’inspector de Disciplina Urbanística ha emès un informe en el qual manifesta que les actuacions es realitzen en un sòl classificat pel PGOU de Rubí com a sòl no urbanitzable, rústic protegit de valor agrícola, forestal i recursos naturals, que s’estan duent a terme sense disposar de la corresponent autorització i que són constitutives d’infracció urbanística d’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme.

A més, cal tenir en compte que el Ple municipal de l’Ajuntament de Rubí va acordar, al setembre de 2014, la suspensió de llicències en l’àmbit dins del qual es troba aquesta finca.

Per tot això, l’Ajuntament ha incoat un expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’empresa ARRINS SL i ha ordenat la suspensió immediata dels treballs que s’hi estan realitzant. El Consistori ha atorgat a la mercantil ARRINS SL un termini d’audiència de quinze dies per tal que pugui formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que consideri pertinents.

L’Ajuntament ha tirat endavant aquest expedient després que el passat divendres els serveis municipals duguessin a terme una inspecció a Can Balasc durant la qual es van poder prendre imatges de l’activitat des de l’exterior. Aquestes fotografies s’han fet arribar aquest mateix dijous, juntament amb el decret, a la Direcció general de Qualitat Ambiental, a la Direcció General de Territori i Urbanisme i a l’Agència de Residus de Catalunya.

Paral·lelament, el Consistori també ha realitzat una inspecció ocular de l’abocador de Can Carreras. Tota la documentació reunida s’ha remès a la Direcció General de Qualitat Ambiental i a l’Agència de Residus de Catalunya instant-los que comprovin si l’activitat en aquesta instal·lació s’ajusta a l’autorització concedida per la Generalitat.