Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí inclourà clàusules contra la pobresa energètica al nou contracte elèctric Així ho han acordat tots els grups municipals durant el Ple ordinari del mes de març, sessió en la qual també s’ha decidit reclamar la millora del finançament de les escoles bressol https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí inclourà clàusules contra la pobresa energètica al nou contracte elèctric

Així ho han acordat tots els grups municipals durant el Ple ordinari del mes de març, sessió en la qual també s’ha decidit reclamar la millora del finançament de les escoles bressol

El Ple ordinari del mes de març ha tingut lloc a la Sala Enric Vergés del consistori.
El Ple ordinari del mes de març ha tingut lloc a la Sala Enric Vergés del consistori

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat, per unanimitat, incloure clàusules contra la pobresa energètica als plecs de licitació del proper contracte de subministrament elèctric al consistori. Amb l’aprovació d’aquesta moció, formulada per Veïns per Rubí (VR), tots els grups del plenari pretenen corresponsabilitzar les empreses energètiques en la lluita contra aquesta xacra, que actualment afecta al voltant d’un 10% de la població catalana.

A banda d’instar el govern local a redactar i incloure al plec de condicions un conveni contra la pobresa energètica d’obligat compliment per a les empreses que resultin adjudicatàries del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió, que garanteixi que cap família estigui en aquesta situació per motius econòmics, també s’ha acordat introduir criteris que puntuïn més aquelles empreses que garanteixin un volum d’energia elèctrica superior procedent de fonts renovables.

En l’àmbit social també s’ha aprovat, per Junta de Portaveus ─amb el consens previ de totes les formacions─, la moció que presentava Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) per l’impuls de l'esport per a persones amb diversitat funcional i per la millora de les instal·lacions del club escola de futbol Can MirAixí, s’ha acordat expressar el suport del consistori a les iniciatives sorgides del món associatiu de promoció de l’esport inclusiu i concretament al Club Escola de Futbol Can Mir per la constitució d’un equip amb diversitat funcional. També s’elaborarà, durant aquest any, un projecte que estableixi les prioritats i el calendari d’actuacions de millora de les instal·lacions de Can Mir a partir de les deficiències ja detectades.

L’educació, a debat
En el camp educatiu, el Ple ha donat llum verda a dues mocions vinculades a l’etapa de 0-6 anys.

En primer lloc, la Junta de Portaveus ha acordat sol·licitar al Departament d'Educació de la Generalitat la reducció de la ràtio d'alumnes als grups de P3 pel curs 2017-18. Segons la moció, presentada per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), la previsió d’alumnat que es matricularà als grups de P3 el curs 2017/2018 és de 681 infants, una reducció de prop del 7% respecte d’aquest curs, quan s’han matriculat 732 alumnes. Una diferència de 51 alumnes que, amb les actuals ràtios de 25 alumnes/grup, suposaria la creació de dos grups menys. El Consell Escolar Municipal (CEM) de Rubí, a finals de 2016, va acordar sol·licitar al Departament d’Educació una reducció de ràtio als grups de P3 pel curs 2017/2018 amb l’objectiu d’evitar el tancament de cap grup. La Junta de Portaveus ha decidit donar suport a aquesta demanda del Consell Escolar Municipal i instar l’Ajuntament a adherir-s’hi.

En segon lloc, s’ha aprovat una altra moció, en aquest cas presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), sobre la millora del finançament de les escoles bressol. El text ha rebut el suport de l’equip de govern (PSC i el regidor Sergi García), l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), el Partit Popular (PP) i Veïns per Rubí (VR). En canvi, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hi ha votat en contra. Concretament, es demana que es recuperi la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el finançament dels centres públics torni a mans de la Generalitat, que és qui en té les competències. Paral·lelament, també se sol·licita el Departament d’Ensenyament que elabori una nova proposta de corresponsabilització de costos, de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017.

Mocions amb consens
El Ple d’aquest dimecres ha aprovat altres mocions que han gaudit d’un consens total dels membres del plenari.

A instància de l’AUP, la Junta de Portaveus ha acordat instal·lar panells informatius a la xarxa de centres cívics, equipaments culturals i esportius de la ciutat. L’objectiu és que les entitats del municipi puguin utilitzar aquests suports per anunciar les seves activitats i que, paral·lelament, el consistori també hi publiqui tota la informació institucional que es consideri d’interès públic, com ara activitats socioculturals i esportives o la realització d’obres al barri, entre d’altres.

D’altra banda, la Junta de Portaveus també ha consensuat la moció presentada per ICV per fer uns pressupostos municipals amb perspectiva de gènere. Entre d’altres, al llarg d’aquest any s’elaborarà una avaluació de l’impacte de gènere en els pressupostos del 2016, tenint en compte si les accions contemplades en el pressupost han ajudat o obstaculitzat la vida quotidiana d’homes i dones i si les mesures han ajudat, obstaculitzat o deixat igual la promoció de la igualtat de gènere.

La Junta de Portaveus també ha optat per resoldre la situació d'ocupació de finques rurals i la propagació de barraques i horts, tal com demanava CDC. Així, s’ha acordat fer les inspeccions necessàries per avaluar la situació d’ocupació de les finques afectades, iniciant els requeriments i expedients sancionadors pertinents sobre els propietaris; que els Serveis Socials facin una intervenció d’urgència assistint les persones que ocupen les finques afectades i iniciant els processos per a  reubicar-les, a l’espera de determinar la dimensió i necessitats reals; i dissenyar un projecte de millora de l’entorn del Castell, Amfiteatre i Arborètum que inclogui el control dels abocaments il·legals a les finques públiques i privades, entre d’altres.

Per últim, s’ha aprovat per unanimitat que l’equip de govern estudiï la viabilitat de crear una ordenança fiscal que reguli la prestació dels serveis funeraris a Rubí i que, en cas de ser possible, s’inclogui a les ordenances fiscals del 2018. La moció presentada per l’AUP també recull, entre d’altres, que l’empresa Montserrat Truyols S.A. faci públics, de forma clara i entenedora, tots els serveis disponibles i les tarifes corresponents a la seva web i que sempre tingui disponibles fulletons al tanatori amb tota la informació; i que l’equip de govern revisi l’actual contracte per adaptar-lo a la normativa actual i poder fer efectiva la liberalització del mercat dels serveis funeraris a la ciutat.

Altres mocions
El Ple municipal també ha acordat realitzar un estudi sobre la precarietat laboral a Rubí, tal com plantejava l’AUP, amb els vots a favor de l’equip de govern, ERC, l’AUP, ICV i VR, les abstencions de C’s i CDC i els vots contraris del PP.

També es demanarà a la Generalitat, a instància de C’s, l’augment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Rubí. Aquesta moció ha rebut el suport de l’equip de govern, C’s, PP i CDC, les abstencions d’ERC, ICV i VR i els vots en contra de l’AUP.

L’equip de govern, ERC, C’s, ICV, PP, CDC i VR han donat llum verda a la moció presentada per C’s per a l’estudi de la devolució de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) en cas de minusvalidesa en el preu de venda. L’AUP ha estat l’única formació que s’ha abstingut en aquest punt.

I, per últim, també s’ha aprovat la moció plantejada pel PP per a la realització d’un acte de reconeixement i dignificació de les víctimes del terrorisme. El text ha comptat amb el vist-i-plau de l’equip de govern, C’s i el PP, les abstencions de l’AUP, ICV, CDC i VR i els vots contraris d’ERC.

Altres assumptes
Durant la sessió ordinària corresponent al mes de març també s’ha donat compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques corresponent al 2n, 3r i 4t trimestre de 2016; s’ha aprovat inicialment el projecte executiu d'urbanització de la primera fase de l'aparcament del carrer Mallorca ─vots a favor de l’equip de govern, C’s, PP i VR i abstencions d’ERC, l’AUP, ICV i CDC─, i s’ha donat llum verda al Pla d’Inversions del Servei del cicle de l’aigua pels anys 2017-2018, amb les abstencions d’ICV i VR.

Abans d’iniciar la sessió, tots els presents han fet un minut de silenci en record de les darreres víctimes de violència de gènere a l’Estat.