Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora El conveni signat entre l’Ajuntament de Rubí i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

El conveni signat entre l’Ajuntament de Rubí i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats.

Amb aquest conveni es vol incentivar l'activitat emprenedora (foto: Ajuntament de Rubí - Localpres).
Amb aquest conveni es vol incentivar l'activitat emprenedora (foto: Ajuntament de Rubí - Localpres)

L’alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez Martínez; el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego González, i la directora territorial de CaixaBank a Catalunya, Maria Alsina Call, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Rubí.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, l'entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’Ajuntament de Rubí ofereix un servei de suport i assessorament empresarial adreçat a promoure l’autoocupació i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i pot detectar les possibles necessitats de finançament d’aquestes.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

Durant el primer semestre de 2021, MicroBank ha finançat a Catalunya 18.200 projectes amb impacte social per valor de 160,9 milions d’euros, dels quals 14.492 microcrèdits per valor de 83,3 milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 2.699 per un import de 35,1 milions d’euros es van concedir per donar suport a emprenedors i microempreses.  Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 1.009 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 42,4 milions d’euros durant el primer semestre de 2021. 

Més de 300 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l’extensa xarxa d’oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha més de 300 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social adreçades a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.