Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí aprova el darrer Pressupost i Ordenances fiscals de la legislatura També s’ha acordat elaborar un pla de tala d’arbres i neteja de sòl als carrers de les urbanitzacions per evitar que caiguin els arbres malmesos durant el temporal de vent del passat 9 de desembre https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament de Rubí aprova el darrer Pressupost i Ordenances fiscals de la legislatura

També s’ha acordat elaborar un pla de tala d’arbres i neteja de sòl als carrers de les urbanitzacions per evitar que caiguin els arbres malmesos durant el temporal de vent del passat 9 de desembre

La sessió plenària d’aquest dijous ha estat una de les més llargues de l’any (foto: Localpres).
La sessió plenària d’aquest dijous ha estat una de les més llargues de l’any (foto: Localpres)

El Ple municipal ha aprovat de manera definitiva el Pressupost municipal i les Ordenances fiscals per a l’exercici 2015 amb els vots favorables del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), el Partit Popular (PP) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); les abstencions de Convergència i Unió (CiU) i d’Iniciativa per Catalunya-Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA); i els vots en contra d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR).

Tot i que les al·legacions i la resta d’aportacions realitzades al Pressupost no han pogut ser admeses a tràmit per qüestions legals, l’equip de govern ha considerat important i necessari realitzar, al llarg d’aquests mesos i en la sessió plenària d’aquest dijous, “un intens debat amb la resta de forces polítiques amb l’objectiu d’aconseguir un Pressupost i unes Ordenances que siguin fruit de la feina de tots i el millor pels nostres veïns i veïnes”, ha assegurat la regidora de Serveis Econòmics i Hisenda, Neus Muñoz. La regidora també ha afegit que “amb aquesta proposta hem intentat cercar ponts d’entesa, tot i ser conscients que encara hi ha molt camí per fer”.

La proposta de Pressupost municipal per al 2015 ascendeix a 73.242.792,55 euros, amb una dotació de 3.600.000 euros per al nou Pla de mesures anticrisi. Segons Muñoz, “pensem que aquest Pressupost reflecteix el treball de control de despesa, els recursos adreçats a les persones, l’esforç per rebaixar l’endeutament a mínims històrics i el control de la pressió fiscal”.

Pel que fa a les Ordenances, tampoc s’han pogut admetre a tràmit bona part de les al·legacions i aportacions formulades, excepte l’al·legació en relació a l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de recollida, tractament i eliminació de residus d’ús comercials, de reducció de coeficients per superfície en el cas de determinades activitats econòmiques que requereixen de disposar d’un local gran per l’exposició de productes o articles de determinat volum.

En el cas de les Ordenances, l’equip de govern també ha obert ponts de diàleg i ha adoptat el compromís que “a través del Pressupost 2015 es materialitzaran els acords assolits amb les forces polítiques que s’han produït al llarg de la configuració de les Ordenances fiscals 2015. I durant les pròximes setmanes continuarem parlant, debatent i treballant plegats per configurar les modificacions que siguin necessàries”, ha dit Neus Muñoz.

Nou reglament per a les ajudes de caràcter social
El Ple també ha aprovat de manera inicial el Reglament per a la gestió de les ajudes econòmiques de caràcter social. Tots els grups hi han votat a favor, excepte CiU i ACR, que s’han abstingut.

L’àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones de l’Ajuntament, a través dels Serveis Socials Bàsics, desenvolupa polítiques d’acció social adreçades a les famílies de Rubí que es troben en situació de vulnerabilitat social o en situacions econòmicament precàries, amb l’objectiu d’afavorir la seva inclusió social i fomentar la cohesió social. Es tracta d’aportacions econòmiques de caràcter puntual destinades a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge i pagament de subministraments.

Fins ara, aquestes ajudes no estaven reglamentades. Ara, el Consistori ha decidit aprovar un reglament que marqui els requisits i condicions per a poder optar a aquestes ajudes, el tipus d’ajuts i el procediment d’atorgament, entre d’altres. Tal com ha explicat la regidora de Serveis Socials, Belén Meneses, “si bé no és obligatori disposar d’un reglament que reguli aquestes ajudes ─de fet, som un dels pocs ajuntaments que en disposa d’un─ creiem que serà una eina de gran utilitat per als professionals dels Serveis Socials, ja que els permetrà treballar sota una empara jurídica, i alhora és un instrument que afavoreix la transparència i el control dels diners públics”.

L’any 2013, l’Ajuntament va destinar uns 270.000 euros a famílies que es trobaven en situació de precarietat. Unes 2.000 famílies es van beneficiar d’aquestes ajudes econòmiques.

D’altra banda, s’ha retirat el punt de l’ordre del dia que revocava les bases reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’IBI i/o la plusvàlua. L’any 2012, l’Ajuntament de Rubí va establir una línia d’ajuts per pal·liar els efectes negatius que es produeixen com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual efectuades per necessitat extrema en aquests moments de crisi econòmica. Així, el Consistori va aprovar unes bases reguladores que establien una subvenció del 95% de la plusvàlua en el cas de dacions en pagament i d’execucions hipotecàries. Aquesta línia d’ajuts va continuar el 2013 i aquest 2014.

Tot i que aquest mes d’octubre el Govern central va modificar la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, establint que les persones que duguin a terme la dació en pagament del seu habitatge habitual o que se’ls realitzi una execució hipotecària estaran exemptes de pagar la plusvàlua, els diferents grups han decidit retirar aquest punt de l’ordre del dia amb l’objectiu de poder estudiar si la llei contempla tots i cadascuns dels supòsits previstos a les bases.

La gestió de la ventada, a debat
El PP ha presentat una moció reclamant que l’Ajuntament de Rubí dugui a terme un pla de tala d’arbres i neteja de sòl a tots els carrers de les urbanitzacions, amb l’objectiu que, després del temporal de vent del passat 9 de desembre, no puguin caure més arbres a sobre de les xarxes aèries de subministraments ni a sobre de cap habitatge, tanca o mur. La moció ha estat aprovada per unanimitat dels presents (ACR ha sortit de la sala quan ha tingut lloc la votació).

Justament aquest dijous, l’Ajuntament ha iniciat, amb caràcter d’urgència, les tasques de neteja dels boscos municipals. Es tracta d’un projecte que el Consistori ja tenia previst en el marc del Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015 i que s’havia d’executar a principis de 2015. L’Ajuntament, però, ha decidit avançar-lo per tal de minimitzar els efectes del temporal de vent, que ha malmès i debilitat molts arbres que ara podrien acabar caient.

També s’ha acordat que l’Ajuntament habiliti una línia telefònica o un punt d’atenció a les urbanitzacions per tal d’assessorar els veïns afectats a l’hora de reclamar a les seves assegurances; i que, en previsió de properes situacions d’urgència, el Consistori, a banda d’activar el Pla d’Alerta, habiliti una línia telefònica i punts d’atenció especials per atendre els veïns afectats.

Altres mocions
També s’ha aprovat per Junta de Portaveus, és a dir, amb el consens previ de tots els grups polítics, una moció en relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones i una altra per a l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica a Catalunya.

D’altra banda, s’ha acabat retirant, després d’un intens debat, la moció que presentaven CiU i ERC sobre la celebració d’esdeveniments esportius a la ciutat i la problemàtica de l’Hoquei Club Rubí Cent Patins, amb l’objectiu de poder consensuar un text per Junta de Portaveus.

El Ple també ha donat llum verda, per unanimitat, al text presentat pel PP sobre el c/ Zamora de la zona Els Nius, que es troba en un important estat de deixadesa. Tenint en compte que es tracta d’una zona no recepcionada per l’Ajuntament i que el seu manteniment depèn d’una Junta de compensació, s’ha acordat dur a terme tots els tràmits necessaris per tal que el Consistori recepcioni la zona i estudiar la possibilitat de canviar la seva forma urbanística de gestió. També s’ha decidit realitzar els tràmits necessaris per fer els treballs de neteja i reparació de la zona per garantir les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic mentre la recepció no es produeixi.

ICV-EUiA ha vist aprovades dues de les mocions que presentava. La primera, de rebuig a l’Acord Comercial d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) entre la Unió Europea i els Estats Units, ha comptat amb el suport del PSC, ICV-EUiA, ERC i ACR i les abstencions del PP i CiU. La segona, presentada conjuntament amb el grup socialista per a la urgent millora de les urgències del Parc Taulí i per a la recuperació de les instal·lacions sanitàries públiques al Vallès Occidental, ha rebut els vots favorables de totes les formacions, excepte les abstencions de CiU.

Per últim, ICV-EUiA ha decidit retirar la moció de suport a la campanya internacional de boicot, desinversions i sancions a Israel per tal de no allargar més el debat del Ple.

Aprovació de tràmits
Durant la sessió d’aquest dijous, el Ple també ha aprovat diversos tràmits, com ara la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya; la modificació del representant de l’Ajuntament de Rubí al Consorci de Turisme del Vallès Occidental; l’aprovació inicial dels estatuts d’aquest consorci, així com del Consorci de Residus del Vallès Occidental; i el nomenament de la regidora Belén Meneses com a representant de l’Ajuntament al consell de participació de la residència i centre de dia El Cel de Rubí.

També s’ha donat llum verda al llistat d’actuacions incloses tant al Pla d’inversions del servei d’abastament d’aigua potable de l’any 2015 com al Pla d’inversions del servei de clavegueram, així com la liquidació del servei de transport urbà de l’any 2013.