Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els signants de la Declaració del Vallès Occidental “Cap a la segona reindustrialització” presenten les seves propostes L’Ajuntament de Rubí ha coordinat el grup de treball d’Infraestructures, mobilitat i energia, que ha elaborat una desena de propostes https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Els signants de la Declaració del Vallès Occidental “Cap a la segona reindustrialització” presenten les seves propostes

L’Ajuntament de Rubí ha coordinat el grup de treball d’Infraestructures, mobilitat i energia, que ha elaborat una desena de propostes

Els signats de la declaració amb el secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Pere Torres (foto: Localpres).
Els signats de la declaració amb el secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Pere Torres (foto: Localpres)

Les institucions adherides a la Declaració del Vallès Occidental Cap a la segona reindustrialització, entre les quals es troba l’Ajuntament de Rubí, han presentat aquest divendres 40 propostes per al rellançament de la indústria a la comarca. Aquestes sorgeixen de la feina prèvia de cinc grups de treball: Infraestructures, mobilitat i energia; Especialització en el territori-clústers i internacionalització; Formació, innovació i coneixement; Polítiques de sòl i polígons industrials; i Desenvolupament econòmic i administració pública.

La Declaració del Vallès Occidental Cap a la segona reindustrialització, signada el 30 d’abril del 2014, compta amb la participació de 23 municipis de la comarca, a banda dels sindicats UGT i CCOO, les entitats empresarials CIESC i PIMEC, les Cambres de Comerç, les universitats amb presència al territori ─UAB, UPC i UIC─ i la Fundació ESDI. Rubí s’ha encarregat de coordinar una de les cinc comissions de treball ─Infraestructures, mobilitat i energia─ i n’ha participat en altres tres.

A l’acte d’aquest divendres, celebrat a la UPC de Terrassa, s’han presentat 40 propostes concretes (veure document adjunt), la majoria de les quals es poden impulsar i articular entre el conjunt de les institucions adherides a la declaració. Aquests accions s’emmarquen en tot un seguit de prioritats específiques ─anomenades optems─ acordades en el moment de redacció de la declaració.

Entre les deu propostes del primer eix, dedicat a Infraestructures, mobilitat i energia, figuren l’establiment de sistemes de qualitat i control de les xarxes de distribució d’electricitat i gas per millorar el servei; disposar d’un sistema d’indicadors detallat i actualitzat de la situació dels polígons i naus industrials; valorar l’estat de l’eficiència energètica de les naus industrials i el seu potencial fotovoltaic; impulsar la gestió eficient de l’administració vers els tràmits empresarials per atraure i mantenir activitats; i impulsar la creació d’una Agència Energètica dins el programa RIS3cat, entre d’altres.

Pel que fa al segon eix ─Especialització en el territori-clústers i internacionalització─, algunes de les sis propostes consensuades són dissenyar un programa d’exportació a països propers per a pimes; dissenyar un programa de creixement empresarial col·laboratiu amb empreses pimes-estudiants-universitats amb la finalitat d’augmentar la capacitat competitiva de les empreses; i impulsar la creació d’un fons econòmic per finançar projectes empresarials.

El tercer grup de treball ─Formació, innovació i coneixement─ ha elaborat una desena de propostes, entre les quals figuren reforçar els mecanismes de promoció de la formació amb jornades d’orientació a estudiants d’FP, ESO i Batxillerat; fomentar que les pràctiques d’FP siguin remunerades i amb cotització a la Seguretat Social; donar visibilitat a l’activitat de l’FP dual i als resultats aconseguits per millorar-ne el prestigi; i sensibilitzar i fomentar la cultura emprenedora i col·laborativa de forma transversal en els programes formatius, entre d’altres.

El quart eix ─Polítiques de sòl i polígons industrials─ contempla sis accions, entre les quals hi ha actualitzar i adaptar les infraestructures bàsiques dels polígons i no crear-ne de nous; flexibilitzar els plans d’usos locals per facilitar la instal·lació d’activitat productiva i serveis industrials als polígons; i reorganitzar les competències de tots els agents a través de la col·laboració público-privada per facilitar estructures de gestió viables als polígons industrials.

En darrer terme, el grup de treball dedicat a Desenvolupament econòmic i administració pública ha elaborat vuit propostes, com ara impulsar la transversalitat dels dispositius de promoció industrial de la comarca; dedicar recursos i estratègies a desenvolupar un màrqueting conjunt dels territoris del Vallès Occidental perquè l’oferta de sòl, equipaments i dotacions arribi eficaçment molt més lluny; i facilitar que ajuntaments grans puguin prestar solidàriament serveis concentrats de finestreta única empresarial en favor dels seus veïns menors.