Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei Municipal de Mediació Ciutadana atén un centenar de casos durant l’any 2014 El principal àmbit de treball del servei són les comunitats de veïns i la temàtica predominant, els sorolls https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/el-servei-municipal-de-mediacio-ciutadana-aten-un-centenar-de-casos-durant-l2019any-2014/@@images/image/preview

El Servei Municipal de Mediació Ciutadana atén un centenar de casos durant l’any 2014

El principal àmbit de treball del servei són les comunitats de veïns i la temàtica predominant, els sorolls

El Servei Municipal de Mediació Ciutadana està ubicat al c/ Maria Aurèlia Capmany, 32-34, baixos (foto: Localpres).
El Servei Municipal de Mediació Ciutadana està ubicat al c/ Maria Aurèlia Capmany, 32-34, baixos (foto: Localpres)

La regidora de Governança i Ciutadania de l’Ajuntament de Rubí, Neus Muñoz, ha fet balanç del darrer any d’activitat del Servei Municipal de Mediació Ciutadana. Es tracta d’un servei que el Consistori posa a disposició dels rubinencs amb un doble objectiu: d’una banda, resoldre, mitjançant el diàleg i la tolerància, els conflictes quotidians entre persones i entre col·lectius; i, de l’altra, promoure la convivència pacífica a la ciutat.

El Servei Municipal de Mediació Ciutadana promou la gestió alternativa de conflictes, on la mediació és el principal procediment de resolució. Amb la mediació es té en compte el futur, no pas el passat, i no se cerquen culpables. L’objectiu és crear un espai de seguretat, confidencial i no advers en què les parts afectades puguin comunicar-se d’una manera diferent a com s’han relacionat fins ara.

Segons Neus Muñoz, “el Servei de Mediació vol promoure la convivència a través del diàleg, reduint la possible conflictivitat veïnal, i alhora, cercar una corresponsabilitat amb la ciutadania”. La regidora, que ha agraït la tasca que realitzen els professionals del servei, ha afegit que amb les dades del balanç de l’any 2014 es pot concloure que “els conflictes que tenim a Rubí estan bàsicament enfocats a qüestions menors. Per tant, això és un bon símptoma de que el veïnatge rubinenc gaudeix de bona salut a nivell de convivència”.

El servei s’estructura en dos eixos: l’eix d’intervenció/gestió per la resolució de conflictes i l’eix de prevenció en conflictes latents o futurs.

Pel que fa a l’eix d’intervenció, l’any passat unes 1.400 persones van estar implicades directament o indirectament en processos gestionats pel Servei Municipal de Mediació Ciutadana. Els professionals que hi treballen van atendre un total de 98 casos. La majoria d’ells van ser biparts (69%), és a dir, amb dues parts enfrontades, davant del 31% de casos multiparts, amb més de dues parts o grups enfrontats.

Les persones que s’adrecen directament al servei han augmentat sensiblement respecte altres anys, passant del 58% l’any 2010 al 62% el 2014. Això és degut al fet que la mediació cada vegada és més coneguda entre la població. La Policia Local continua sent un dels majors agents derivadors (16%), seguida de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (7%).

Els principals temes que tracta el servei són els conflictes de proximitat veïnal, que suposen el 92% dels casos atesos. La resta fan referència a l’ús d’espais públics (3%), conflictes familiars (3%) ─conflictes propis d’una comunitat de veïns on, a més, hi ha una vinculació familiar─ i activitats (2%). Pel que fa a la tipologia de casos relacionats amb les comunitats de veïns, destaquen els sorolls (33%), seguits de les dificultats de relació (16%), la gestió de comunitats (10%), els animals domèstics (9%), la neteja i higiene (9%) i l’ús d’espais comuns (7%), entre d’altres.

Resolució de casos
Els processos de mediació són la tècnica principal a l’hora de resoldre les situacions de conflicte (32%). En total hi ha hagut 14 mediacions amb acord i 16 sense acord. El fet de no haver assolit una entesa no vol dir que aquests processos no hagin estat un èxit: moltes mediacions no tenen com objectiu arribar a un acord concret, sinó que són un espai per comunicar-se de manera adequada i evitar que la relació es deteriori més.

Les facilitacions o gestions positives són un altre dels principals procediments de tancament dels casos (30%). Es tracta d’actuacions en les quals no s’ha dut a terme de forma estricta un procés de mediació, però s’ha realitzat com a mínim una entrevista presencial amb una de les parts implicades i la relació ha canviat, sent més positiva.

Els casos interromputs (14%) són aquells en què el servei no ha pogut contactar amb alguna de les parts implicades o bé alguna d’elles finalment no ha volgut participar en el procés. Ara bé, de vegades aquests casos acaben tornant al servei, ja sigui perquè amb posterioritat les parts implicades consideren que aleshores és el moment idoni per reprendre el procés de mediació o perquè, un cop conegudes les altres vies, troben que aquesta és la que millor els pot ajudar.

Un total de 4 casos s’han derivat a d’altres serveis, mentre que 18 casos més (20%) continuen oberts.

Pel que fa al perfil d’usuari, la proporció d’homes (146) i dones (126) està molt igualada. En relació a l’edat, s’observa com els més actius han estat els que tenen entre 31 i 64 anys (71%), seguits dels majors de 65 anys (17%), dels que tenen entre 18 i 30 anys (9%) i dels menors d’edat (3%). El 85% són persones autòctones, mentre que el 15% restant són estrangers.

La prevenció, la millor estratègia
En l’àmbit de la prevenció, les accions realitzades en el decurs de l’any 2014 han continuat la línia encetada l’any 2010. L’objectiu és anar més enllà de la pròpia intervenció i potenciar la creació de vincles amb la ciutadania. Aquest tipus d’accions preventives pretenen fomentar l’ús d’alternatives pacífiques i dialogants en la gestió dels conflictes. 

Concretament, s’han realitzat diverses accions comunitàries, com ara xerrades i suport a entitats veïnals, el projecte Antirumors als centres educatius, la dinamització comunitària i de mediació a Les Torres, el programa Mediadors naturals al Pinar i la participació dels professionals del servei a la Fira del joc i de l’esport al carrer, entre d’altres. Paral·lelament, també s’han dut a terme accions educatives, com ara les formacions impartides a alumnes de la UDG, del Programa Qualificat Professional Inicial (PQPI) i dels instituts La Serreta i L’Estatut; i tallers adreçats a gent gran i a entitats, entre d’altres.

En general, els resultats obtinguts en l’eix de la prevenció són satisfactoris, ja que s’ha aconseguit diversificar el camp d’actuació del servei, fer més visible i propera l’actuació envers la ciutadania i intervenir abans que el conflicte escalés. 

Imatges relacionades

La regidora de Governança i Ciutadania, Neus Muñoz, i els tècnics del servei, Isabel Mesas i Manuel Salvador, han presentat les dades de l'any 2014
La regidora de Governança i Ciutadania, Neus Muñoz, i els tècnics del servei, Isabel Mesas i Manuel Salvador, han presentat les dades de l'any 2014