Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple referma el seu compromís per eradicar la violència masclista i prioritzar les polítiques centrades en els drets de les dones Durant la sessió d’aquest dijous, també s’ha aprovat una modificació pressupostària per aprofitar el sobrefinançament de més de 2 milions d’euros del Casino per dotar altres projectes d’inversió https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple referma el seu compromís per eradicar la violència masclista i prioritzar les polítiques centrades en els drets de les dones

Durant la sessió d’aquest dijous, també s’ha aprovat una modificació pressupostària per aprofitar el sobrefinançament de més de 2 milions d’euros del Casino per dotar altres projectes d’inversió

Com a cada sessió, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
Com a cada sessió, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha fet dues declaracions institucionals aquest dijous. La primera, coincidint amb el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra aquest mateix dijous 25 de novembre; i la segona, amb motiu del Dia Internacional de la Infància 2021.

“La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal desconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat”, s’assegura el manifest.

En aquest sentit, totes les forces del Ple Municipal de l’Ajuntament de Rubí han manifestat el seu compromís en condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat; instar a la Generalitat a fomentar la coeducació i a implementar l'educació afectiva-sexual en clau feminista igualitària i des de la diversitat; impulsar, des del Grup Motor de Coeducació, accions que facin de Rubí un municipi que aposta per la coeducació de la seva infància i adolescència; avaluar i actualitzar les eines i plans d’acció vigents per adaptar-los a les noves realitats; revisar i ampliar la cartera de recursos necessaris destinats a l’atenció i reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista i garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista; manifestar el compromís per actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament; instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere, i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista; col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència masclista i que treballen per la igualtat d'homes i dones; i instar al govern de l'Estat a blindar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de la darrera dona víctima de violència masclista: María Isabel, de 37 anys (San Roque, Cadis).

D’altra banda, l'Ajuntament de Rubí també ha fet una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Infància, una jornada “per recordar que encara tenim reptes pendents d'assolir als nostres pobles i ciutats perquè els drets de la infància siguin una realitat, en un Estat que ha ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant ja fa més de 30 anys”.

El Ple s’ha compromès a posar al centre de l’acció política els drets de nenes, nens i adolescents amb estratègies a llarg termini i recursos per aconseguir resultats tangibles;  a invertir en salut mental, ja que la COVID-19 ha contribuït al preocupant augment del malestar i els trastorns de salut mental entre nens, nenes i adolescents; a garantir l'ús segur, responsable i crític de la tecnologia, tenint en compte que després de la pandèmia i amb l'arribada de l'educació a distància, s'ha apreciat un augment exponencial de les competències digitals de nens, nenes i adolescents; a avançar en una escolta real, activa i permanent de nens, nenes i adolescents; i a abordar la crisi climàtica, ja que el canvi climàtic és un dels desafiaments més grans als quals s'enfronta la humanitat, i els nens i nenes són els que pateixen més les seves conseqüències, i les hauran de patir més en el futur, de seguir amb la insuficient acció política.

 

Modificacions pressupostàries

L’Ajuntament ha sol·licitat que el projecte de la fase 1 de la remodelació del Casino estigui finançat pel Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona. Així, aquest projecte ha quedat sobrefinançat, ja que el Consistori havia demanat un préstec l’any 2018 per a la seva execució. Aquest dijous s’ha aprovat ─amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de formacions─ una modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari per aprofitar aquest sobrefinançament de més de 2 milions d’euros per dotar altres projectes d’inversió amb aquest préstec: obres incloses al Pla Director de Polígons (400.000 euros), adequació i millora patrimonial del pont de Can Claverí (150.000 euros), projecte d’obres del Fablab (380.656,33 euros), execució del projecte d’obres de la rotonda de Ca n’Oriol (203.911, 50 euros), execució d’obres de la pèrgola de la pl. Salvador Allende (402.621,70 euros), adaptació del local a oficina administrativa del c. Dr. Robert, 45, on s’ubicarà l’oficina del POUM (335.268, 70 euros), obres dels accessos al pont del c. Sant Joan (456.962,50 euros).

El Ple ha validat ─amb els vots favorables de l’equip de govern, Cs, VR i l’AUP i l’abstenció d’ERC─ una altra modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari que deixa sense finançament, de moment, el projecte de construcció de l’Edifici Zero per tal de dotar projectes que, a dia d’avui, tenen una prioritat superior per la ciutat. Aquests projectes són l’ampliació dels horts urbans (250.000 euros), la redacció del projecte per construir un centre d’animals a la ciutat (20.000 euros), millores i ampliació de la deixalleria (180.000 euros) i la rehabilitació de la Torre Salduba (65.000 euros).

La darrera modificació pressupostària aprovada fa referència al projecte del Balcó de la Riera. Fa dues setmanes, l’Ajuntament va poder optar a una convocatòria dels Fons Next Generation amb aquest projecte. Un dels requisits que es puntuen és que el projecte estigui inclòs en la planificació plurianual de les inversions i dotat en la part que hauria d’assumir l’Ajuntament. És per aquest motiu que s’ha aprovat aquesta modificació de crèdit ─amb els vots a favor de l’equip de govern i Cs i les abstencions d’ERC, VR i l’AUP─, que obre el projecte i el dota, de moment, amb les dotacions de projectes antics de desviament de les línies d’alta tensió de Can Fatjó, tenint en compte que no es faran servir perquè estan dotats econòmicament arran de les noves col·laboracions establertes amb Red Eléctrica de España en el pressupost d’aquest 2021.

D’altra banda, s’ha aprovat una operació de crèdit a llarg termini de 5.825.699,42 euros, amb els vots afirmatius de l’equip de govern i les abstencions de la resta de grups. En el pressupost de 2021, a l’Annex d’inversions consta com a font de finançament per a diferents projectes d’inversió un préstec de 18.455.000 euros. Al ple del mes d’abril es va aprovar la concertació d’un préstec a través del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per un import de 12.629.300,58 euros. Ara, s’ha aprovat aquest crèdit a llarg termini per la resta de l’import (5.825.669,42 euros), per tal de finançar la totalitat de les inversions previstes. Aquest préstec dotarà projectes com ara la primera fase de desplaçament de la línia 220 kV Can Fatjó (1.375.699,42 euros), les expropiacions per instal·lació de línies (500.000 euros), actuacions de millora urbanística del parc Ca n'Oriol i de l'avinguda de l'Estatut (1.000.000 d’euros), l’elaboració del projecte i l'execució de la primera fase de l’edifici Supersond (1.750.000 euros), l’arranjament dels drenatges i pavimentació de la pl. Pearson (900.000 euros) i la redacció del projecte executiu de la zona esportiva de Can Mir (300.000 euros).

 

Can Carreras

La Junta de Portaveus ha consensuat, previ debat al ple, la moció presentada inicialment per l’AUP per estudiar l’adequació actual de les activitats industrials d’emmagatzematge i ensacat de terres, substrats i adobs i el reciclatge de palets a Can Carreras.

Segons l’empresa, l’activitat d’ensacat de terres està vinculada a un centre de jardineria. Aquesta activitat genera un trànsit elevat de camions que, amb el volum que generen, no haurien d’estar circulant pel camí vell d'Ullastrell. Segons denuncia el veïnat i la Plataforma Rubí sense Abocadors, aquest elevat trànsit podri facilitar que es barregin amb camions que podrien dur residus a un abocador que hauria d’estar tancat, dificultant la detecció de possibles entrades no permeses de noves aportacions a l’abocador.

En aquest sentit, la Junta de Portaveus ha acordat estudiar en el termini de 3 mesos si les activitats que es desenvolupen actualment a Can Carreras s’adeqüen actualment a la legalitat, donat que ha conclòs l’activitat d’abocador. En el cas que aquest estudi conclogui la no adequació, dur a terme els tràmits administratius i jurídics per a la revisió d'aquestes activitats en la major brevetat possible. I en el cas que aquest estudi conclogui la seva adequació, estudiar la possibilitat d’emprendre negociacions amb l’empresa, o altres mesures tècniques o jurídiques, per tal de limitar o traslladar les activitats industrials a Can Carreras, de manera que es pugui pacificar el trànsit a la zona i facilitar el tancament de l’abocador.

 

Altres tràmits

Al Ple d’aquest dijous s’ha acordat per unanimitat posar a disposició del Departament d’Educació el solar de l’Escola del Bosc per destinar-lo a la construcció i posada en funcionament del centre educatiu. A la sessió plenària del mes de juliol, també es va aprovar per unanimitat la signatura del conveni entre el Consistori rubinenc i la Generalitat de Catalunya que estableix les condicions de col·laboració entre totes dues administracions per executar les obres de nova construcció de l’escola.

S’han aprovat els plecs i l’expedient relatiu al servei de manteniment i control de la qualitat dels espais verds, de l'arbrat i les palmeres i de les àrees de jocs infantils del municipi de Rubí, amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de la resta de partits.

S’ha donat llum verda de forma provisional i per unanimitat al “Pla especial del bé catalogat Casa Imbert i modificació puntual de la Fitxa T9 Casa Imbert del Pla especial i catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí”.

S’ha fet l’aprovació inicial de la relació de bens i drets a expropiar d’una tercera part indivisa de la finca situada a l’avinguda Massana nº.8, amb l’única abstenció de VR; i de la modificació del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de Can Solà polígon 1, en aquest cas per unanimitat.

També s’ha donat compte al Ple dels informes de morositat i del període mitjà de pagament corresponents al 3r trimestre de 2021; de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període 2019-2021, mitjançant la incorporació de les fitxes A)7 i D)10; de l'Informe sobre l’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021 i del decret que aprova la modificació del Pla Normatiu Municipal 2021 per tal d’incloure l’Ordenança de bon veïnatge i ús de l’espai públic.

Etiquetes