Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple reclama ajudes a la Generalitat pels restauradors i comerciants de Rubí afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 També s’ha aprovat una moció en defensa del sistema públic de salut i de rebuig a la privatització i retallades de serveis duts a terme pel Govern català https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple reclama ajudes a la Generalitat pels restauradors i comerciants de Rubí afectats per les mesures de contenció de la Covid-19

També s’ha aprovat una moció en defensa del sistema públic de salut i de rebuig a la privatització i retallades de serveis duts a terme pel Govern català

La sessió plenària del mes d’octubre s’ha celebrat novament de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí).
La sessió plenària del mes d’octubre s’ha celebrat novament de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha acordat per unanimitat reclamar ajudes a la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i del comerç de la ciutat, afectats pel tancament decretat a mitjans d’octubre per frenar l’expansió de la Covid-19. Totes les formacions ─Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), En Comú Podem (ECP), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i Alternativa d’Unitat Popular (AUP)─ donen ple suport a les persones titulars de negocis de restauració, bars, restaurants i centres d'estètica davant les mesures restrictives que impedeixen total o parcialment la seva activitat econòmica.

Segons la moció, aquests sectors, que donen feina a milers de persones, tornen a patir una mesura severa que implica una davallada dels seus ingressos, que afectarà greument la seva economia i la capacitat de poder fer front a les necessitats a mitjà termini pel que fa a pagaments a proveïdors, lloguer dels espais, pagament d’impostos, etc.

Així, s’ha acordat instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures compensatòries per neutralitzar les restrictives i que, en el marc del Pla de xoc municipal, s’estudiï l’ampliació d’ajuts econòmics directes als establiments afectats que permetin pal·liar la manca d’ingressos reals per fer front als pagaments més immediats. Segons ha avançat el govern municipal, fins ara s’han rebut unes 350 sol·licituds per optar a les subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la Covid-19.

Cs havia plantejat una moció similar a la sessió d’aquest dijous, que ha retirat per no debatre doblement aquesta qüestió.

L’AUP també ha retirat la moció per la promoció de les activitats extraescolars durant aquest curs escolar afectat per la Covid-19, ja que l’Ajuntament ja està treballant alguns dels aspectes que incorporava el text.

També en clau educativa, la moció de Cs per donar l’opció a les famílies de demanar la jornada contínua als centres educatius ha estat rebutjada amb els vots contraris de l’equip de govern (ERC i ECP), ERC i l’AUP, l’abstenció de VR i els vots favorables de Cs.

 

Sanitat

La Junta de Portaveus ha donat llum verda a la moció en defensa del sistema públic de salut i de rebuig a la privatització i retallades de serveis duts a terme pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a instància de Rubí per la Sanitat i el Moviment per unes Pensions Publiques Dignes Rubí.

La pandèmia provocada per la Covid-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha fet emergir les mancances del sistema sanitari i sociosanitari, a causa de les dràstiques retallades pressupostàries que els Governs de Catalunya i de l’Estat Espanyol han anat aplicant des del 2010. En aquest sentit, la Junta de Portaveus ha consensuat instar a reforçar l'atenció primària als CAPS; instar la Generalitat a dedicar el 25% del pressupost de sanitat a l’atenció primària; sol·licitar la reconversió dels CAPS de Rubí de gestió privada en CAPS de gestió pública sota l'aixopluc de l'ICS; i reclamar una atenció hospitalària de proximitat, ja sigui mitjançant un hospital propi o un CUAP de gestió publica de l'ICS a tots el CAPS, entre d’altres.

A la sessió ordinària d’aquest dijous també s’ha aprovat la moció de VR per reclamar a la Generalitat de Catalunya un nou hospital de referència per Rubí que, entre d’altres, proposa instar al Departament de Salut a què recuperi el projecte de construcció de l’Hospital Vicenç Ferrer a Rubí o bé un espai alternatiu ─com l’Hospital General de Catalunya─ per donar servei als municipis de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal, adequant-lo a la realitat sociosanitària actual. La proposta ha comptat amb el suport d’ECP, ERC, Cs i VR; l’abstenció de l’AUP i els vots en contra del PSC, que ha considerat que aquesta demanda arriba tard, ja que fa anys que s’està treballant en aquest sentit. 

 

Altres mocions

La Junta de Portaveus ha donat el vist-i-plau a una moció per reconvertir els terrenys del camp de golf de Can Sant Joan en un gran parc interurbà a Sant Cugat i Rubí. El text s’ha portat al ple per la via d’urgència, després que aquesta setmana els mitjans de comunicació s’hagin fet ressò de les intencions de l’Incasol, propietari dels terrenys, de reobrir el camp de golf. Així, el plenari, que ja va aprovar una moció similar anteriorment, insta l’Incasol a reconsiderar la seva decisió i cedir aquest espai per a la creació d'un parc interurbà.

D’altra banda, la moció de l’AUP per la millora de les eines de fiscalització de les despeses de viatges institucionals no ha aconseguit prou suport per ser validada. Els grups a l’oposició hi han votat a favor, però l’equip de govern s’hi ha oposat, ja que considera que totes les despeses corresponents a viatges institucionals estan correctament comptabilitzades, informades i fiscalitzades favorablement per la Intervenció i que tant el Reglament Orgànic Municipal (ROM) com les bases d’execució del pressupost regulen les despeses de viatges. A més, tota la informació es pot consultar, segons la seva naturalesa, al portal de Transparència.

Per últim, la moció conjunta d’ERC i l’AUP de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya no ha prosperat després que el PSC i Cs hi hagin votat en contra. El text només ha obtingut el suport de les dues formacions presentants, mentre que ECP i VR s’han abstingut.

 

Tràmits

El Ple ha aprovat per unanimitat l’adhesió al Codi de conducta i bon govern i l’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Rubí, d’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’aprovació del codi comporta tot un seguit d’actuacions de publicitat activa, com les agendes institucionals dels alts càrrecs, l’assistència a esdeveniment o viatges institucionals, entre d’altres.

També per unanimitat, s’ha donat llum verda a l’agermanament amb Villanueva de Córdoba, municipi amb el qual Rubí ha mantingut un vincle estret. I és que Rubí va ser ciutat d’acollida per moltes persones arribades de diferents punts de l’Estat, entre aquestes Villanueva de Córdoba, localitat amb la qual existeixen coincidències culturals, en matèria d’entitats i celebracions religioses, origen de l’agermanament. El vincle d’aquest agermanament institucional es basarà inicialment en tres eixos d’actuació: intercanvis entre entitats i associacions; difusió de la memòria històrica d’ambdues poblacions ─Villanueva de Córdoba té un dels principals refugis antiaeris de la Guerra civil─, i relacions entre organitzacions polítiques, culturals i de memòria històrica.

El Plenari ha designat els representants municipals als Consells Escolars dels Centres també amb els vots favorables de totes les formacions, així com una segona modificació del contracte del servei de neteja de col·legis públics i dependències municipals.

Tots els grups, excepte l’AUP ─que hi ha votat en contra─, han validat la incorporació de les prestacions complementàries per incapacitat transitòria pels regidors i regidores amb dedicació exclusiva i dedicació parcial i el personal nomenat com a directiu i eventual.

A nivell econòmic, s’ha declarat lesiva ─amb l’única abstenció de l’AUP─ la liquidació del cànon de la concessió que regula el Plec de clàusules del projecte de gestió i explotació del complex esportiu DUET Rubí durant el període comprès entre l’11 de juny de 2019 i el 10 de juny de 2020, ja que a l’hora de fer el càlcul no es va tenir en compte l’increment de l’IPC.

També s’ha aprovat una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari ─vots a favor de l’equip de govern i abstenció dels grups de l’oposició─; una modificació pressupostària per transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa ─amb l’única abstenció d’ERC─; la liquidació del transport urbà 2019 i l’anul·lació dels documents comptables de modificació del contracte del Servei de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària de l'exercici 2020 ─tots dos punts amb els vots favorables de l’equip de govern i Cs i l’abstenció d’ERC, VR i l’AUP─.

D’altra banda, s’han aprovat per unanimitat els dictàmens de la Comissió Especial de Comptes sobre les justificacions de les aportacions realitzades als diferents grups municipal durant el 2019. En canvi, s’ha retirat de l’ordre del dia el punt que feia referència a l’acord de reintegrament de les aportacions municipals no justificades per part del grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía de l’exercici 2018, ja que aquest reintegrament ja s’ha efectuat.

A la sessió d’aquest dijous s’ha donat compte al Ple de diversos decrets d’Alcaldia i de l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021, entre d’altres tràmits.

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: una dona 41 anys, de la qual se’n desconeix el nom (Los Barrios, Cadis), i Habibe, de 34 anys (Peguera, Illes Balears).

Etiquetes