Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple expressa el seu suport al veïnat de Sant Jordi Parc afectat pels increments abusius del preu del lloguer També s’ha acordat instar la Generalitat a modificar el decret que regula el servei escolar de transport per evitar greuges a l’alumnat del J.V.Foix i del Joan Maragall https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple expressa el seu suport al veïnat de Sant Jordi Parc afectat pels increments abusius del preu del lloguer

També s’ha acordat instar la Generalitat a modificar el decret que regula el servei escolar de transport per evitar greuges a l’alumnat del J.V.Foix i del Joan Maragall

La sessió plenària corresponent al mes de desembre ha tingut lloc a la Sala Enric Vergés.
La sessió plenària corresponent al mes de desembre ha tingut lloc a la Sala Enric Vergés

L’últim Ple municipal de l’any de l’Ajuntament de Rubí s’ha posicionat a favor del Sindicat de Lloguer de la ciutat i ha expressat el seu suport al veïnat afectat per les noves condicions que les empreses Medasil i Lladero volen aplicar en un bloc d’habitatges de Sant Jordi Parc. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) han presentat una moció en aquest sentit que ha estat aprovada amb el consens previ de tot el plenari.

Quatre de cada cinc desnonaments que es produeixen a Catalunya ho són a causa de problemes amb el pagament del lloguer. L’any 2017, al Partit judicial de Rubí es van produir un total de 256 desnonaments, el 75,6% dels quals van ser per temes de lloguer i el 24,4%, a causa de procediments hipotecaris.

D’entre les situacions més greus, destaca el cas d’edificis subjectes a algun tipus de protecció oficial que han estat comprats pels anomenats fons voltors: empreses internacionals que es dediquen a l’especulació i que trenquen unilateralment els contractes de lloguer previs, proposant augments dels lloguers que poden arribar a doblar el preu. Casos com aquest s’han donat a Rubí ─al barri de Sant Jordi Parc─ i també a d’altres ciutats com Santa Perpètua, Sant Joan Despí o Barcelona.

Davant d’aquestes situacions, la ciutadania fa temps que s’organitza en els anomenats sindicats de llogaters ─el de Rubí es va crear fa uns mesos─. Amb la moció aprovada aquest dijous, el consistori dona suport al Sindicat de Lloguer de Rubí, que fa uns dies va acordar treballar per negociar conjuntament els contractes de la totalitat de veïns i veïnes dels edificis gestionats pel fons voltor Goldman Sachs i les seves empreses gestores Medasil i Lladero, demanar una pujada zero del lloguer en les negociacions i fer una vaga de llogaters en cas que les empreses propietàries dels immobles no s’avinguin a la negociació. Paral·lelament, també s’ha acordat que l’Ajuntament treballi per aplicar mesures locals que garanteixin un accés just a l’habitatge digne, donant compliment a la moció aprovada el passat mes de novembre; i reclamar a les administracions competents que aprovin amb caràcter d’urgència els mecanismes que permetin disposar d’un índex de preu de lloguer local que reguli de forma vinculant els preus dels lloguers.

L’alcaldessa, Ana María Martínez, ja va traslladar al delegat del Govern català a Barcelona la seva preocupació per les pujades abusives dels lloguers en una reunió mantinguda aquesta mateixa setmana.

Transport escolar
El Ple ha donat llum verda, amb l’acord previ de tot el plenari, a la moció presentada pel PSC per a la revisió del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport, amb l’objectiu de facilitar el desplaçament de l'alumnat que cursa educació obligatòria.

Aquest decret estableix que la gratuïtat del servei de transport escolar a aquest alumnat es facilitarà només als nois i noies escolaritzats fora del seu municipi de residència. D’altra banda, l'article 6.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació dicta que les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, entre d’altres.

Però la situació real de moltes famílies que viuen en urbanitzacions o en nuclis de població que estan dins del municipi del seu centre escolar, malgrat tenir-lo lluny, és que no tenen dret al servei de transport escolar gratuït. Fins l'any 2012, els infants residents a aquests municipis sí que tenien accés a aquest servei de forma gratuïta, però el servei va ser suprimit. Així, la normativa actual planteja una desigualtat d'oportunitats a les famílies d'alumnat que resideixen lluny del seu centre escolar, malgrat ser dins del mateix municipi, ja que no discrimina la distància geogràfica a l'hora de proveir aquest servei. En el cas de Rubí, aquesta situació afecta l’alumnat matriculat a l’Escola Joan Maragall i a l’INS J.V.Foix.

Per aquests motius, el Ple ha acordat instar el Govern de la Generalitat a, d’una banda, iniciar la revisió del Decret 161/1996 amb criteris de distància en la determinació del transport escolar obligatori abans de començar el curs escolar 2019-2020 i, de l’altra, a implicar la comunitat educativa, de manera representativa a la realitat territorial, en la revisió de les condicions d’aquest decret.

Altres mocions
Aquest dijous s’han aprovat tres mocions més. D’una banda, la presentada per ERC per a la dinamització de l’activitat comercial a Rubí, que ha obtingut el suport de tot el plenari previ debat al Ple. Entre d’altres, s’ha acordat actualitzar el registre de locals comercials disponibles per a lloguer o compra a Rubí, mapificar la seva ubicació i posar aquestes eines a disposició de l'Oficina d'atenció a l'emprenedor i dels eixos comercials per millorar l'orientació a les noves iniciatives del petit i mitjà comerç a la ciutat, així com estudiar la viabilitat tècnica d’elaborar un índex de referència del preu del lloguer dels locals comercials a la ciutat i estudiar possibles accions que incentivin el destí comercial dels locals buits.

També ha prosperat, amb acord previ de tot el plenari, el text formulat per l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) per la redacció i implementació d’un projecte de recuperació i usos del conjunt de les Torres Massana i el seu entorn. S’ha acordat instar l’equip de Govern a crear un grup tècnic transversal que coordini la redacció d’un Pla de recuperació del conjunt de les Torres Massana i Salduba i el seu entorn, i a determinar prioritats en aquest espai a partir de les mancances d’equipaments detectades al Pla d’Equipaments ─pendent d’aprovar─, entre d’altres.

I, per últim, s’ha donat llum verda a la moció pel desenvolupament efectiu del projecte municipal Font del Ferro. Tenint en compte que a la sessió plenària corresponent a l’octubre es va aprovar per unanimitat el reconeixement d’aquesta empresa municipal com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament, l’AUP ha plantejat fixar un horitzó clar que permeti desenvolupar la potencialitat del projecte. El text ha estat aprovat amb els vots favorables d’ERC, Ciutadans–Partido de la Ciudadanía (C’s), l’AUP, ICV, el portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Veïns per Rubí (VR) i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín, mentre que l’equip de Govern hi ha votat en contra. Entre els acords que s’han adoptat hi ha realitzar una auditoria externa que reflecteixi la situació actual de la Font del Ferro; dur a terme una avaluació i quantificació de les necessitats tant materials com humanes del projecte per tal de permetre l’assumpció de les tasques actualment prestades per una empresa externa, i dotar pressupostàriament el projecte dels recursos necessaris.

De la seva banda, el PDeCAT ha acabat retirant la moció que havia presentat per donar suport als presos polítics en vaga de fam perquè han abandonat la protesta.

Tràmits
A la part resolutiva de la sessió s’ha aprovat la modificació dels preus públics de l’Escola Municipal de Música, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda de l’alumnat i les famílies i de fer d’aquesta escola un servei públic més inclusiu i accessible. Aquest punt ha comptat amb el vist-i-plau de tots els regidors, excepte les abstencions d’ERC i dels regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín.

El punt que feia referència a la verificació i aprovació del Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha estat retirat i es portarà a aprovació més endavant, mentre que també han prosperat diverses modificacions de crèdit relacionades amb el Pla d’inversions 2018-2021 i l’aprovació de la memòria tècnica d’aquest paquet de projectes ─vots favorables de l’equip de Govern, C’s, ICV i VR i abstencions d’ERC, AUP, el portaveu del PDeCAT i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín─.

El Ple s’ha iniciat, com és habitual, amb un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Rokhaya D., de 42 anys (Osca) i Laura Luelmo, de 26 anys (Huelva).