Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament de Rubí posa l’èmfasi en la necessitat de disposar d’una nova llei que reguli el dret a l’habitatge Durant la sessió ordinària del mes d’octubre, també s’han aprovat dues mocions contra la violència masclista https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple de l’Ajuntament de Rubí posa l’èmfasi en la necessitat de disposar d’una nova llei que reguli el dret a l’habitatge

Durant la sessió ordinària del mes d’octubre, també s’han aprovat dues mocions contra la violència masclista

A la sessió ordinària corresponent al mes d’octubre s’han aprovat fins a tretze mocions.
A la sessió ordinària corresponent al mes d’octubre s’han aprovat fins a tretze mocions

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en la sessió ordinària corresponent al mes d’octubre, ha aconseguit el consens de totes les forces polítiques en dos temes socials cabdals: l’habitatge i les beques menjador. Pel que fa al primer, la Junta de Portaveus ha acordat, d’una banda, sol·licitar la convocatòria de la Mesa especial de desnonaments i, de l’altra, exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional. Pel que fa als ajuts de menjador, la Junta de Portaveus també ha determinat sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques per cobrir aquest servei a tots els infants en situació de vulnerabilitat.

La impossibilitat de moltes famílies de no poder fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu habitatge habitual és una evidència. Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i en el fet que moltes persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne. Amb la vista posada a les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l’Habitatge. Aquestes mesures impliquen reformes profundes però, alhora, factibles, ja que en la seva majoria estan recollides a la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica aprovada pel Parlament de Catalunya el juliol d’enguany. Al Ple d’aquest dijous, la Junta de Portaveus ha decidit donar suport a les propostes presentades per la PAH i ha considerat necessari incloure tot un seguit de mesures en una futura nova llei reguladora del dret a l’habitatge, com ara la dació en pagament retroactiu i la condonació del deute, l’eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea o el fet d’impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat, entre d’altres.

També en l’àmbit de l’habitatge, tots els grups polítics han consensuat, a través de la Junta de Portaveus, demanar que es convoqui una nova Mesa especial de desnonaments. En aquesta reunió, s’ha acordat que s’informarà de la previsió de recursos ─humans i econòmics─ que el govern municipal té pensat destinar en el pressupost municipal de l’any 2016 per fer front als serveis que ofereix l’Oficina Local d’Habitatge, així com quins seran els recursos destinats a ajudes a l’habitatge de les partides de Serveis Socials i els destinats d’aquests ajuts per a l’any en curs. També caldrà donar a conèixer quants pisos té actualment la borsa de lloguer i quants d'aquests són pisos d'emergència, i oferir informació sobre l’aplicació de sancions als grans propietaris de pisos buits a Rubí que defugin participar en la borsa de pisos de lloguer social, entre d’altres qüestions.

L’actual crisi econòmica ha impactat de manera important en la vida de moltes persones, que degut a problemes econòmics sobrevinguts no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. A banda de l’habitatge, una altra d’elles és l’alimentació. Les creixents dificultats de moltes famílies de Rubí per oferir una alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics, derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents programes de garantia de rendes, han motivat la Junta de Portaveus a aprovar una moció per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques per cobrir aquest servei a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Així, s’ha acordat exigir al govern català que habiliti les partides pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar les beques menjador necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels Serveis Socials pel curs 2015-2016, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat. I és que, segons l’IDESCAT, 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix cada dos dies per privacions materials.

Foment de l’ocupació
El Ple també ha abordat diverses qüestions relacionades amb el foment de l’ocupació, algunes d’elles amb l’objectiu d’afavorir aquells col·lectius més vulnerables. Ha estat el cas de l’acord que ha adoptat la Junta de Portaveus per incloure clàusules socials al plec de condicions per a l’adjudicació del Servei de recollida de residus municipals i neteja viària i de la moció de suport a la creació de la prestació “garantia +55”, impulsada per la Unió General de Treballadors de Catalunya per ajudar aquelles persones de més de 55 anys i en situació de desocupació. Aquesta darrera moció ha estat aprovada amb tots els vots a favor, excepte l’abstenció del Partit Popular (PP).

D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat una moció per impulsar un paquet de mesures per fomentar l’ocupació. Entre els acords adoptats hi ha estudiar la viabilitat d’implementar un Viver de cooperatives dins del Catalonia Innovation Triangle (CiT) i potenciar el Servei d’Impuls a l’Ocupació (SIO).

Acords contra la violència masclista
El Ple també ha donat llum verda a dues mocions relacionades amb la violència masclista, totes dues consensuades prèviament en el marc de la Junta de Portaveus.

D’una banda, s’ha aprovat una moció amb motiu de la Marxa estatal contra les violències masclistes del 7 de novembre. La proposta ha entrat a l’ordre del dia del Ple com a assumpte urgent, ja que la propera sessió plenària ordinària no se celebrarà fins el 26 de novembre, un cop ja passada la marxa. En aquest sentit, s’ha acordat mantenir tots els dies de l'any, i tots els anys, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l'atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista, així com contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en totes les etapes educatives i en l’activitat cultural de la ciutat, entre d’altres.

De l’altra, la Junta de Portaveus també ha aprovat una altra moció amb motiu de l’augment d’assassinats masclistes dels darrers mesos. Malgrat l’existència de la Llei orgànica 1/2004 de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, les dones segueixen patint aquest tipus de violència i el nombre d’assassinats es manté en xifres “esgarrifoses”, segons posa de manifest el text de la moció. “Hem patit un repunt d’assassinats masclistes, convertint l’estiu de 2015 en un període tràgic, en el qual s’ha registrat el major nombre d’assassinats des de l’any 2010”. Així, el Ple ha aprovat instar la Generalitat a fer una aposta clara per la tolerància zero envers la violència contra les dones, i al govern de l’Estat, a adoptar i promoure un Acord social, polític i institucional contra la violència de gènere.

Un Ple farcit de mocions
En la sessió ordinària del mes d’octubre, els diferents grups també han debatut diverses qüestions relacionades amb l’activitat municipal.

D’una banda, s’ha aprovat una moció per a la recuperació del control sobre els serveis bàsics externalitzats i l’estudi de la seva municipalització. Tots els grups hi han votat a favor, excepte Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s), el Partit Popular (PP) i Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que s’han abstingut.

També s’ha acordat per unanimitat establir punts verds de reciclatge de poda i jardineria a les urbanitzacions i la Junta de Portaveus ha aprovat una altra moció per a la instal·lació d’un sistema d’aire condicionat a l’Escola Bressol Municipal Sol, Solet, que aconsegueixi que la temperatura en aquest centre educatiu sigui l’adequada durant els mesos d’estiu.

Per últim, al Ple d’aquest dijous no hi han faltat les mocions de contingut polític d’àmbit més general.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Alternativa d’Unitat Popular-CAV-Poble Actiu (AUP-CAV-PA), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han votat a favor d’una moció amb motiu dels 75 anys de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover. El Partit Popular (PP) i Veïns per Rubí (VR) s’han abstingut, mentre que Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s) hi ha votat en contra. El text proposa, entre d’altres, instar el govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al president de la Generalitat, Lluís Companys, i que l’Ajuntament de Rubí iniciï els tràmits per dignificar la plaça que porta el seu nom, instal·lant una placa explicativa en memòria de qui va ser i com va morir i una escultura en la seva memòria.

També s’ha aprovat una moció per a la defensa de la convivència entre catalans i de l’estat de dret. Després que s’hagi produït un empat a vots ─PSC, C’s i PP hi han votat a favor; VR s’ha abstingut i la resta de formacions hi han votat en contra─, el vot de qualitat de l’alcaldessa ha decantat la balança i ha permès aprovar el text.

Altres punts de l’ordre del dia
El Ple també ha donat llum verda, per unanimitat, a la creació de la Comissió informativa especial de transparència i bon govern. En el marc d’aquesta comissió s’iniciaran les accions necessàries per revisar i actualitzar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), entre d’altres. Aquest òrgan, que tindrà una Presidència rotatòria, es reunirà trimestralment de manera ordinària. Paral·lelament, també s’ha establert la celebració anual d’un Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat.

La sessió ordinària del mes d’octubre també ha servit per aprovar inicialment les bases del concurs de cartells de Carnaval, per resoldre les al·legacions presentades per l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA sobre la revisió de preus del període 2008-2011 del contracte del servei de recollida de residus municipals i neteja viària, i per desestimar diversos recursos de reposició interposats per SOREA contra l’acord del Ple de 26 de febrer de 2015 pel qual se li requereix l’execució de diverses obres d’aigua potable i clavegueram previstes al Pla d’inversions de 2014, entre d’altres tràmits.