Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova de forma definitiva el Pla Local d’Habitatge A la sessió ordinària del mes de juny també s’han validat els Estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, de la qual Rubí en forma part https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple aprova de forma definitiva el Pla Local d’Habitatge

A la sessió ordinària del mes de juny també s’han validat els Estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, de la qual Rubí en forma part

La sessió d’aquest dimarts s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí).
La sessió d’aquest dimarts s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat de forma definitiva el Pla Local Habitatge amb els vots favorables de l’equip de govern ─integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP)─, l’abstenció de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) i els vots contraris d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) i Veïns per Rubí (VR).

El Pla és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions que l’Ajuntament desenvoluparà en els propers sis anys per garantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania.

D’altra banda, també s’han aprovat els Estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció d’ERC, VR i l’AUP i els vots contraris de Cs. A l’abril, Rubí i vuit ciutats més van constituir aquesta entitat per defensar els municipis de la segona corona metropolitana. Es tracta d’una associació que té per objectiu treballar per reforçar la veu del municipalisme en la presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins el desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del territori.

Aquest dimarts s’ha donat compte al Ple de l’aprovació del Pla Estratègic de Govern Obert (2021-2030). El document incorpora objectius rigorosos per avançar cap a un govern obert capdavanter i dinàmic que, a més de complir amb els requeriments legals, potenciï que la ciutadania tingui una millor percepció del seu Ajuntament i, a la vegada, tingui una major capacitat de fer ús dels serveis que aquesta àrea de govern pot oferir.

El Ple també ha aprovat per unanimitat la declaració institucional de Ciutats defensores de Drets Humans 2021 i, per extensió, ha adoptat tot un seguit de compromisos. Entre d’altres, reivindicar la vigència i ple respecte dels drets reconeguts internacionalment; recordar i donar suport a la crida feta per les Nacions Unides a defensar a qui defensa els drets humans; reivindicar el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de dones i infants; i comprometre’s a visibilitzar la situació d’especial risc que viuen les persones i comunitats que defensen el medi ambient, els drets de les dones, de les persones LGTBIQ, de les persones migrants, i el dret a la pau.

 

Tràmits ambientals

El plenari ha donat llum verda, de manera inicial i per unanimitat, a l’avantprojecte del Reglament de règim d’ús dels horts urbans de titularitat pública de Rubí. El document es va obrir a consulta pública a finals de 2020.

Aquest dimarts també s’ha aprovat de forma provisional i per unanimitat la modificació de l'ordenança fiscal número 6, relativa a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que fins ara es limitava a edificis de més de 10 anys d’antiguitat en el cas d’incorporar sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i que, gràcies a aquesta modificació, es podrà aplicar a la totalitat dels edificis. A més, també inclou la bonificació del 95% per aquelles construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades prèviament d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació o de la millora de la imatge urbana que ho justifiquin, per tal que s’hi puguin acollir les obres sol·licitades o comunicades que s’executin en edificis destinats a l’ensenyament públic. Aquest punt té especial rellevància, ara que l’Ajuntament està conveniant amb la Generalitat la construcció de l’Escola del Bosc.

I s’ha acordat per unanimitat l’adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública (AMEP). La transició energètica ha de comportar poder garantir el dret social a l’accés a l’energia, democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana empresa; produir energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum; abandonar l’energia nuclear i el consum de combustibles fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos; la transformació dels edificis; la modernització de la xarxa de distribució, i el desenvolupament d’eines tecnològiques per gestionar-ho de manera més efectiva. Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés. Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia i han de liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participant en la distribució i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers.

D’altra banda, el Ple ha acordat diverses modificacions pressupostàries; s’han anul·lat els documents comptables de modificació del contracte del servei de neteja de les escoles públiques i dependències municipals de l'exercici 2021 ─vots favorables de l’equip de govern i abstenció dels grups a l’oposició─, i s’ha fet una nova modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i de la plantilla de l’Ajuntament, amb la voluntat d’adaptar-les a les necessitats sobrevingudes com a conseqüència de la reorganització de determinats serveis ─l’equip de govern hi ha votat a favor, mentre que els grups a l’oposició s’han abstingut─, entre d’altres tràmits.

 

Mocions

El Ple ha aprovat, mitjançant uns acords previs de la Junta de Portaveus, un total de cinc mocions que es portaven a debat al Ple d’aquest dimarts.

En primer lloc, el text d’ERC ─en representació del jovent republicà de Rubí─ per la igualtat real i efectiva de les persones trans. Entre d’altres, s’ha acordat expressar al Govern de l’Estat Espanyol la necessitat urgent de l’aprovació en aquesta legislatura d’una normativa que inclogui les persones trans i exigir la participació de les entitats del col·lectiu en la redacció de la nova legislació; incloure aquest col·lectiu en futurs plans LGTBIQ+ que es realitzin a Rubí; que l’Ajuntament garanteixi que tots els serveis públics no posin impediments a les persones que estan en trànsit i garantir l’atenció a aquest col·lectiu al futur Servei SAI; i crear un Servei Atenció Integral de Rubí per atendre a les persones LGBTIQ+ que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per LGBTIfòbia, entre d’altres.

En segon lloc, la moció de VR per a la inspecció dels ponts del municipi i la planificació del seu manteniment i rehabilitació. Concretament, s’ha acordat instar el govern municipal a contractar els treballs necessaris per fer inspeccions als ponts de la ciutat, així com un estudi per determinar en quina situació es troben i quines actuacions són necessàries; redactar una guia de manteniment dels ponts i planificar les actuacions necessàries de rehabilitació i millora segons els estudis tècnics anteriors.

En tercer lloc, la proposta presentada inicialment per ECP i el PSC per al suport municipal al projecte VIOPET. Al voltant del 30% de les dones víctimes de violència masclista conviuen amb animals de companyia i el 86% d’aquestes dones asseguren que aquesta violència també l’han patit els animals que conviuen a la llar. La Junta de Portaveus ha acordat l’adhesió de l’Ajuntament al programa VIOPET; que el Consistori es comprometi a vetllar per trobar llars d’acollida urgent per aquests animals de companyia del municipi o de les rodalies; que s’inclogui la casuística d’aquelles dones víctimes de violència masclista que tenen animals de companyia en els protocols d’actuació del SIAD i dels Serveis Socials per facilitar-ne les actuacions; i que l’Ajuntament es comprometi a realitzar jornades de conscienciació sobre violència contra els animals i la seva relació amb altres formes de violència, en especial les violències masclistes.

En quart lloc, el text d’ECP i el PSC per instar el Govern de l’Estat a ampliar la suspensió de l'aplicació de les regles fiscals als Ens Locals als anys 2022 i 2023. S’ha acordat instar el Govern de l’Estat a crear un Fons Extraordinari destinat als municipis amb una dotació mínima de 3.000 milions d’euros per contribuir a la recuperació econòmica i social; i sol·licitar al Govern espanyol que les esmentades mesures siguin adoptades com més aviat possible, abans de l'estiu, amb l'objectiu que puguin resultar operatives aquest any 2021.

I, per últim, la Junta de Portaveus també ha consensuat la moció d’ECP i el PSC per a l’ampliació del servei públic de salut bucodental. La llei 12/2020, del 13 d'octubre, de salut bucodental és un pas endavant per resoldre un dels problemes que pateix la població i que més dificultats genera en els sectors amb menys recursos econòmics: les malalties bucals. En aquest sentit, s’ha acordat la creació de l'Oficina de Salut Bucodental, que s'encarregui d'assessorar el desplegament i l'aplicació d'aquesta llei; que el pressupost de Salut de la Generalitat de Catalunya dediqui una partida per a reglamentar i desplegar aquesta llei; que, de manera gradual, es vagi ampliant la cartera de serveis sanitaris d'atenció bucodental dins de la xarxa d'atenció primària i que aquests serveis estiguin a disposició de tota la ciutadania; i que es prepari els professionals per poder desenvolupar el seu treball en les condicions necessàries.

D’altra banda, la moció de Cs per la seguretat també ha tirat endavant amb l’única abstenció d’ERC. Entre d’altres, s’ha acordat instar el Ple a elevar peticions al Govern de la Generalitat per a un immediat augment de la dotació de Mossos d´Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Rubí ─el govern local ja ha demanat una reunió amb el nou conseller de Seguretat─; instar el Govern municipal a dissenyar el Pla Director de la Policia Local on es reculli un marc estratègic general, una planificació d'actuació que abasti la proximitat estratègica i territorial, així com l'augment de la plantilla de policia local fins a aconseguir la ràtio per habitants recomanada per la Unió Europea ─al juliol s’iniciaran els processos selectius d’11 nous agents─; instar el govern local a dotar dels recursos materials necessaris per a garantir que els/as agents de la Policia Local puguin desenvolupar les seves funcions ─s’ha iniciat la licitació dels nous vehicles─; crear Juntes de Seguretat de Districte; i instar la Junta de Seguretat Local a permetre la presència dels grups polítics amb representació al Ple en les seves reunions de treball ─segons el govern local, Rubí és una de les poques ciutats en què l’oposició forma part de les Juntes Locals de Seguretat─.

I, d’urgència, també s’ha debatut la moció presentada pel PSC i ECP en relació a la conferència sobre el futur de l’Europa al món local. Les formacions presentants han votat a favor del text, mentre que la resta de grups s’han abstingut.

En canvi, el text d’ERC per a la reorganització i control de les zones de càrrega i descàrrega del centre de Rubí no ha prosperat ja que l’equip de govern hi ha votat en contra. En canvi, la resta de grups hi ha votat a favor. Segons el govern local, la moció parteix d’un mal diagnòstic, ja que no s’ha rebut cap queixa per part dels i les comerciants, i ja s’han aplicat mesures per fer més efectiva aquesta reserva d’estacionament, com ara la potenciació de les 5 zones de càrrega i descàrrega perimetrals de l’illa, que es poden fer servir fora de l’horari més restrictiu de les àrees que es troben a l’àmbit de la zona de vianants.

Tampoc ha obtingut el suficient suport la moció de l’AUP per la realització d’audiències públiques. L’oposició ha votat a favor del text, mentre que l’equip de govern hi ha votat en contra.

El Ple també ha desestimat la moció d’ERC de suport a l’amnistia amb els vots en contra del PSC i Cs, les abstencions d’ECP i VR i els vots favorables d’ERC i l’AUP.

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Nicoleta Clara, de 41 anys (Alovera, Guadalajara); Alla, de 48 anys (Porqueres, Girona); Katherine, de 58 anys (Pozuelo de Alarcón, Madrid); Rocío, de 17 anys (Estepa, Sevilla); Alicia, de 36 anys (Marmolejo, Jaén), i Consuelo, de 81 anys (Madrid).

Etiquetes