Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple acorda revisar el sistema de tarifació social a les escoles bressol municipals per fer-lo més equitatiu A la sessió d’aquest dijous també s’han aprovat diverses mocions per Junta de Portaveus, és a dir, amb el consens previ de tots els grups https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple acorda revisar el sistema de tarifació social a les escoles bressol municipals per fer-lo més equitatiu

A la sessió d’aquest dijous també s’han aprovat diverses mocions per Junta de Portaveus, és a dir, amb el consens previ de tots els grups

El d’aquest dijous ha estat el darrer Ple abans de les vacances d’estiu.
El d’aquest dijous ha estat el darrer Ple abans de les vacances d’estiu

Aquest dijous, en el marc de la sessió ordinària corresponent al mes de juliol, el Ple de l’Ajuntament de Rubí ha acordat revisar la tarifació social a les escoles bressol municipals i les escoles de Música i Art. L’equip de govern ─Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el regidor no adscrit Sergi Garcia─, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Veïns per Rubí (VR) i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque han votat a favor d’aquesta moció, presentada per ICV i l’AUP. El Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDECAT) ha estat l’únic grup que s’ha abstingut.

El curs 2013-14 es va instaurar a les escoles bressol municipals de Rubí el sistema de tarifació social per al càlcul de la quota mensual dels alumnes. Aquest sistema, que modifica la quota en funció de les rendes familiars, permet establir criteris d’equitat en l’accés al servei i a la vegada disminueix l’import dels ajuts que l’Ajuntament ofereix a les famílies amb menys capacitat econòmica. Ara, es plantegen millores per fer que la tarifació sigui encara més equitativa, basant-la en coeficients únics, de manera que cada quota es calculi de forma individual en funció dels ingressos familiars.

El Ple ha acordat que la Comissió de Tarifació Social es convoqui al setembre i que s’estudiï aquest nou sistema i la seva inclusió a les ordenances fiscals corresponents perquè pugui ser aplicat el curs 2019/20, així com que s’analitzi la viabilitat d’aplicar la tarifació social a les quotes de les escoles municipals de Música i Art. També s’ha decidit que el govern municipal faci públics els estudis sobre la revisió del funcionament de l’Escola Municipal de Música per valorar la informació disponible sobre la revisió del seu funcionament i la possibilitat de noves taxes i bonificacions.

Unanimitat
El Plenari també ha aprovat diverses mocions per Junta de Portaveus, és a dir, amb el consens previ de tots els grups, que també han assumit els regidors no adscrits.

Així, el Ple ha expressat el seu suport a les reivindicacions de la secció sindical de la CGT del servei de Correos a Rubí, moció presentada per l’AUP a instància dels mateixos treballadors. Segons la representació sindical de Correos, l’any 2014 es va produir una reestructuració de la plantilla de carters a Rubí, passant de tenir 41 seccions de repartiment, amb 3 furgonetes, a 34 seccions de repartiment, amb 2 furgonetes. Segons els treballadors, les càrregues de treball han augmentat els darrers anys com a conseqüència, entre d’altres, dels paquets provinents de compres per Internet i és habitual que les absències justificades (per baixa mèdica, permisos o vacances) no se substitueixin. La plantilla posa de manifest que Correos distribueix enviaments que són molt importants per a la ciutadania, molts dels quals van dirigits a les persones més vulnerables, com ara citacions per a proves mèdiques, de l’INEM o de la Seguretat Social. Tenint en compte aquests arguments, s’ha acordat instar a l’Ajuntament a denunciar les deficiències dels servei que presta Correos a la ciutat, exigint un servei postal públic i de qualitat a Rubí.

També en matèria empresarial, ha tirat endavant per Junta de Portaveus el text de l’AUP per assegurar que l’Ajuntament no treballi ni directa ni indirectament amb empreses no autoritzades i per denunciar activitats il·legals d’aquestes. En aquest sentit, s’insta a l’equip de govern a activar mecanismes que assegurin que les empreses a les quals se’ls adjudiquen projectes i serveis públics de l’Ajuntament de Rubí no treballin amb empreses que no disposen dels permisos adequats i que actuen fraudulentament. I, a la vegada, també s’insta a l’equip de govern, en nom del consistori, a presentar una demanda contra la o les empreses que estan operant de manera il·legal i fraudulenta al terme municipal, concretament a les extractives “la Nou” i “la Veintidós”, i que estan causant greus impactes ambientals.

La Junta de Portaveus també ha validat la moció del PDECAT per la dignificació de la senyera. Concretament, s’ha acordat establir un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat per poder ubicar la bandera oficial de Catalunya situada al Pla dels Segadors a la rotonda d’entrada al municipi del carrer Marconi amb carretera de Sant Cugat ─espai compartit pels termes municipals de Rubí i Sant Cugat─, així com garantir un manteniment constant, adequat i digne dels símbols, com són les banderes oficials.

La moció de VR per establir un protocol d’actuació davant l’incompliment reiterat de l’ordenança municipal de circulació ha estat una altra de les que han comptat amb el suport de tots els portaveus previ debat al Ple. Tots els grups han acordat instar al govern municipal, abans de finalitzar el 2018, a crear un protocol en què es valorin les zones d’incompliment de l’Ordenança de Circulació de forma reiterada; realitzar una campanya informativa de conscienciació; establir accions de caràcter sancionador per part de la Policia Local; instal·lar elements de mobiliari urbà que no permetin la reiteració en la comissió d’infraccions on no pugui ser efectiva l’acció policial, i establir sistemes de control electrònic per garantir que no hi hagin vehicles que ocupin més de 30 minuts la zona habilitada per a la càrrega i descàrrega.

També ha prosperat per Junta de Portaveus el text de l’AUP i ICV per la redacció del Pla de camins de Rubí i el manteniment d’aquests, que inclogui una relació exhaustiva de la xarxa actual i que permeti dissenyar i planificar el manteniment dels camins existents de manera adequada, més enllà del projecte de la Xarxa de camins que està executant el consistori, impulsat per Rubí d’Arrel i el Centre Excursionista de Rubí. L’objectiu és donar a conèixer tota la xarxa de camins de Rubí i garantir-ne la seguretat. També s’ha acordat que, a partir de l’aprovació del Pla, es redacti i aprovi l’Ordenança d’ús i defensa de la xarxa de camins d’interès territorial de Rubí.

En canvi, ha estat rebutjada l’altra moció que feia referència a l’espai públic. Així, la proposta de C’s per adherir-se a l’Associació Espanyola de Parcs i Jardins i per reclamar la neteja de tots els solars de la ciutat no ha prosperat com a conseqüència dels vots contraris d’ERC, l’AUP, ICV, el PDECAT i VR. Ciutadans, entre d’altres, demanava l’adhesió del consistori a l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins, per tal de tenir un millor assessorament, formació i coneixement de les zones verdes urbanes de la ciutat, i instar a l'equip de govern a desbrossar i netejar tots els solars públics i requerir la neteja dels solars privats als propietaris. En aquest sentit, des del govern municipal s’ha recordat que les parcel·les de titularitat pública es desbrossen de forma periòdica i que al maig es van enviar més de 500 cartes a propietaris de solars sense edificacions per sensibilitzar-los pel que fa a la neteja d’aquests espais. Aquesta actuació, segons l’equip de govern, ha permès recollir 60 tones més de desbrossament respecte el mateix període de l’any anterior.

Mocions a debat
La sanitat també s’ha portat a debat en aquest Ple. Així, ha prosperat la moció d’ERC en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària, malgrat els vots en contra de C’s, els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque i les abstencions d’ICV i VR. Entre d’altres, s’ha acordat exigir al Govern espanyol el desistiment del recurs d’inconstitucionalitat presentat contra la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut; defensar el model sanitari català, i especialment la universalització i la gratuïtat, que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables; mostrar el compromís de l’Ajuntament en una defensa activa d’aquest model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta, diversa i inclusiva, i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.

En canvi, el Ple ha rebutjat el text d’ERC en defensa del programa de Garantia Juvenil, amb els vots en contra de l’equip de govern, C’s i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque i les abstencions de l’AUP, ICV i VR. La moció reclamava que s’incorporés un treballador o treballadora a la plantilla municipal que realitzés les funcions d’impulsor de la Garantia Juvenil o que s’instés al govern espanyol a cedir la gestió completa del programa de Garantia Juvenil i del seu pressupost complet a la Generalitat de Catalunya per tal de garantir el compromís amb el programa i amb la recollida de dades, entre d’altres.  

A la sessió d’aquest dijous també s’ha parlat del patrimoni de la ciutat, en el marc de la moció presentada per l’AUP per a l’elaboració d’un inventari d’edificis de titularitat municipal inclosos en el catàleg de patrimoni, que ha estat aprovada per unanimitat. En aquest sentit, s’ha acordat instar al govern municipal a inventariar totes les edificacions de titularitat municipal que estiguin incloses en el Catàleg de patrimoni de Rubí, redactant fitxes individualitzades que descriguin les seves característiques, i assenyalant l’ús actual i el seu estat de conservació; i incloure aquestes observacions en la redacció del Pla d’Equipaments.

Per la seva banda, el PDECAT ha presentat una moció per donar suport a la declaració del dia de l'alliberament fiscal, que se celebra als Estats Units el 19 d’abril, en referència al pagament d’impostos d’aquest país a la colònia britànica. La moció, que ha estat rebutjada amb els vots en contra de l’equip de govern, ERC, C’s, l’AUP, ICV i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque i l’abstenció de VR, plantejava adherir-se a la Declaració del Dia de l’Alliberament Fiscal, promoure que entitats i agents econòmics de la ciutat també s’hi afegissin i instar al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat a portar a terme les mesures necessàries per assolir els objectius de les demandes d’aquesta declaració. La voluntat era avançar cap a un sistema amb impostos més baixos i transparents i fugir del sistema fiscal espanyol per establir un marc tributari que no penalitzi el treball, l’estalvi, la iniciativa privada i la generació de riquesa.

Contra la violència de gènere
A banda de les mocions, el Ple de l’Ajuntament de Rubí ha acordat adherir-se al Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista al Vallès Occidental per unanimitat. L’objectiu és consolidar la xarxa d’atenció territorial d’informació i d’atenció a les dones de la comarca i contribuir a l’eradicació de qualsevol tipus de violència masclista.

Tot i que Rubí comptava amb un protocol propi elaborat l’any 2006, amb el pas del temps han entrat en vigor noves legislacions i normatives i s’han posat en marxa nous recursos, que han provocat que aquest antic protocol hagi quedat desfasat. Des del setembre del 2017, el Servei de Polítiques d’Igualtat de consistori ha reprès el treball de revisió del protocol rubinenc.

El protocol aprovat pel Consell Comarcal té com a finalitat posar a disposició del conjunt de professionals una eina de referència per abordar el fenomen de la violència masclista de la manera més àgil i eficaç possible, sota una lògica comarcal compartida. El text recull l’experiència dels municipis amb una llarga i reconeguda trajectòria en la lluita contra aquesta xacra, proposa circuits d’atenció bàsica per a les localitats que disposen de recursos escassos i dona a conèixer els materials i recursos disponibles al territori. Amb el protocol comarcal també es consolida la xarxa d’atenció territorial.

Com cada sessió plenària, la d’aquest dijous també s’ha iniciat amb un minut de silenci en record de les darreres víctimes de violència masclista: Raquel, de 37 anys (Saragossa), M. J., de 37 anys (Madrid), Maribel, de 84 anys (La Felguera – Astúries), Cristina, de 24 anys (Lepe – Andalusia) i una altra dona de Collado Villalba (Madrid).

Altres qüestions
El Ple de juliol ha pres coneixement de la renúncia de Mireia Gascón a la condició de regidora. La representant de l’AUP, que plega abans d’acabar el mandat per qüestions professionals, se’n va “amb temes de ciutat pendents de tancar, com el POUM, el Pla de Mobilitat Urbana o el Pla d’equipaments”. Tot i així, ha manifestat: “He après a treballar amb persones, tant tècnics com polítics, que potser no pensen igual que tu, però que parlant i debatent amb tots els elements sobre la taula i amb transparència, pots arribar a una entesa”.

Tots els grups li han desitjat sort i encerts en aquesta nova etapa, alhora que han destacat algunes de les seves qualitats: “Rubí perd un actiu molt important”, ha assegurat Antoni Garcia (VR), mentre que Víctor Puig (PDECAT) ha comentat: “La política necessita moltes Mireies Gascóns”. La portaveu d’ICV, Ànnia Garcia, ha posat de manifest que Gascón ha “treballat amb molt rigor i molta cura”, destacant la seva “tenacitat i honestedat”. José Abadías (C’s) ha comentat: “Ha estat un plaer haver-te conegut i haver treballat amb tu”. Per la seva banda, Montse Soler (ERC) ha sentenciat que “la ciutat perd una veu femenina, una regidora implicada, resolutiva i eficient”. L’alcaldessa, Ana María Martínez, ha lloat la seva “passió i estima per la ciutat”, sentiments que comparteix amb Gascón. Per últim, el portaveu de l’AUP, Jordi Muntan, s’ha adreçat a la seva companya de formació assegurant: “El millor regal que t’emportes són les paraules de tots els grups, que són sinceres perquè constaten una realitat”.

D’altra banda, el Ple ha donat llum verda de manera definitiva a diversos projectes del Pla d’inversions:

  • Projecte executiu de formació de plataforma i ubicació de casetes provisionals de vestidors i bar en el talús nord-est del camp de futbol del 25 de setembre (abstenció d’ERC i ICV)
  • Projecte d’ampliació del centre d’educació especial de Ca n’Oriol (unanimitat)
  • Projecte de reforma les dependències de la policia municipal de Rubí (unanimitat)
  • Adequació del carrer García Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del Ferrocarril (unanimitat)
  • Projecte de millora de la seguretat viària: C-1413, BP-1503 i polígon de la Llana (unanimitat)
  • Projecte de reforma interior del servei local de català (unanimitat)
  • Projecte d’ampliació de la xarxa de semàfors del carrer Cadmo (abstenció d’ERC i ICV)

El Ple també ha aprovat de manera provisional, amb les úniques abstencions d’ERC, ICV i VR, la modificació puntual del Pla de Millora Urbana (PMU) Ampliació Can Sant Joan a Rubí, promoguda per l’INCASOL. Aquesta modificació consisteix, d’una banda, en incloure petites variacions pel que fa a aspectes d’ordenació de l’edificació i d’utilització del soterrani de les parcel·les qualificades d’activitats terciàries, introduint els usos educatiu i assistencial com a usos principals possibles. I, de l’altra, en possibilitar un ús privat en el subsòl de tres petites àrees d’aquest sistema urbanístic que sigui compatible amb la funcionalitat del sistema i possibiliti connectar més d’una parcel·la a través del subsòl.

Per últim, el Ple ha aprovat una modificació del contracte del servei de transport públic per incorporar una nova parada al carrer Art, a la línia L2 de l’autobús urbà, malgrat les abstencions d’ERC, l’AUP i VR. També s’ha pres coneixement de diversos decrets d’Alcaldia i resolucions de regidories delegades.