Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple acorda modificar quatre articles del PGOU per facilitar la implantació de noves activitats empresarials a Rubí D’altra banda, també exigeix a SOREA el compliment del Pla d’inversions del Servei d’Abastament d’Aigua i de Clavegueram per l’exercici 2014 https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/el-ple-acorda-modificar-quatre-articles-del-pla-general-d2019ordenacio-urbana-per-facilitar-la-implantacio-de-noves-activitats-empresarials-a-rubi/@@images/image/preview

El Ple acorda modificar quatre articles del PGOU per facilitar la implantació de noves activitats empresarials a Rubí

D’altra banda, també exigeix a SOREA el compliment del Pla d’inversions del Servei d’Abastament d’Aigua i de Clavegueram per l’exercici 2014

Moment del Ple en què s’ha votat la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGOU relatives a les zones industrials.
Moment del Ple en què s’ha votat la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGOU relatives a les zones industrials

El Ple municipal de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat de manera inicial la modificació de quatre articles del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) amb l’objectiu de facilitar la implantació de noves activitats empresarials a la ciutat. Tots els grups hi ha votat a favor, excepte Convergència i Unió (CiU), Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El vigent PGOU, aprovat l’any 1986, regula certs aspectes corresponents a les zones industrials del municipi que no són coherents amb les necessitats pròpies d’aquestes àrees. Aquesta circumstància, unida a l’actual context de crisi i desocupació, fa palesa la necessitat i oportunitat de corregir aquests aspectes normatius per establir una regulació que doni resposta a les necessitats de les zones industrials i que, alhora, eviti la pèrdua d’oportunitats dirigides a la implantació o creixement d'empreses.

Les edificacions industrials necessiten poder disposar d'àrees planeres per a la seva instal·lació però, freqüentment, les parcel·les industrials regulades pel PGOU tenen un relleu poc pla i amb una important diferència de cotes. Amb la modificació puntual de l’article 93 de les normes urbanístiques del PGOU es pretén permetre un major marge d’intervenció a l’hora de dur a terme els moviments de terres per adequar aquestes parcel·les i aconseguir superfícies planes més àmplies on poder implantar les naus.

D’altra banda, la normativa vigent estableix que l'altura màxima de les naus industrials a la zona industrial d’edificació aïllada és de 15 metres, però hi ha determinades indústries que disposen de tot un seguit d’instal·lacions (grues pont, prestatgeries industrials, etc.) que superen aquesta alçada permesa i que són bàsiques per poder desenvolupar la seva activitat. Per aquest motiu, la modificació de l’article 118 permetrà que en els casos en què les necessitats de funcionament específiques d'una indústria ho requereixin, la nau pugui arribar fins als 18 metres d’alçada.

Per últim, la modificació puntual dels articles 111 i 119 proposa equiparar els usos compatibles admesos a la zona industrial que regeix el PGOU ─actualment força restrictius─, amb els usos admesos a les zones industrials que estan regides per plans parcials. Així, es proposa que s’admetin els usos sociocultural i recreatiu a les zones industrials en illa tancada i els usos comercial, d’oficina, sociocultural i esportiu a les zones industrials d’edificació aïllada.

El Ple també ha aprovat de manera inicial la modificació puntual d’una desena d’articles de les normes urbanístiques del PGOU de Rubí per tal d’actualitzar-los. En aquest punt, Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) s’ha sumat a CiU, ICV-EUiA i ERC que, com el punt anterior, s’han tornat a abstenir a la votació.

Des de l’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana, el desembre de 1986, s’han detectat diversos aspectes de la normativa que és necessari aclarir, modificar o eliminar per tal d’aconseguir una millor aplicació pràctica de la norma i una major seguretat jurídica. Així, es modificaran aquells articles que generen dubtes interpretatius, aquelles normes que no estan prou ben regulades o que tenen mancances, s’esmenaran els errors detectats en alguns articles que poden portar confusió i s’eliminaran de les normes urbanístiques tots aquells aspectes normatius que es regulen mitjançant la legislació sectorial d’aplicació, així com aquells que són propis d’estar regulats mitjançant una Ordenança Municipal, que actualment s’està redactant.

Requeriment a SOREA i altres tràmits
El Ple també ha acordat requerir a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, que executi el Pla d’inversions del Servei d’Abastament d’Aigua i de Clavegueram per l’exercici 2014. Tots els grups han votat favorablement els diferents requeriments, excepte ICV-EUiA, que s’ha abstingut en tots ells.

Concretament, el Ple sol·licita que l’empresa executi les obres del projecte constructiu per a la renovació de la xarxa de sanejament al c/ Bages, els treballs de substitució de canonades d’aigua potable als carrers Cal Gerrer i Bartrina, les obres del projecte de renovació de la xarxa de pluvials del c/ Cal Gerrer, el projecte per a l’anul·lació del dipòsit de Ximelis i la instal·lació d’una acceleradora al grup d’habitatges del 25 de Setembre.

D’altra banda, també s’han aprovat diverses resolucions d’expedients sancionadors incoats a persones que portaven un gos potencialment perillós sense lligar i/o sense morrió en espais públics, així com sense disposar de llicència i/o assegurança de responsabilitat civil.

Mocions
Durant la sessió d’aquest dijous, el Ple ha aprovat per Junta de Portaveus, és a dir, amb el consens previ de tots els grups, una moció per a la simplificació de les obligacions tributàries de les entitats sense ànim de lucre. La nova Llei 17/2014 de l’Impost sobre Societats imposa noves obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la gestió del dia a dia del món associatiu i del Tercer Sector. Per aquest motiu, tots els grups han acordat instar el Govern Espanyol a modificar aquesta norma per tal de simplificar les obligacions tributàries d’aquest tipus d’entitats i recuperar el supòsit de “no obligació” de presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats. A més, i mentre no es modifiqui aquesta llei, s’ha acordat complementar les sessions gratuïtes de formació que l’Ajuntament ha organitzat per a les entitats de la ciutat amb un servei d’assessorament per a la presentació de les declaracions tributàries.

El Ple també ha acordat per unanimitat que l’Ajuntament se sumi a la sol·licitud que diferents entitats rubinenques han fet arribar a la Generalitat de Catalunya per tal que es concedeixi la Creu de Sant Jordi al Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí, amb motiu del 55è aniversari de la seva fundació.

La moció que presentava Convergència i Unió (CiU) de rebuig a la política de participació ciutadana del Govern local ha estat desestimada, ja que només ha aconseguit els vots favorables dels nacionalistes. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que integra l’equip de govern, ha votat en contra, mentre que la resta de formacions s’han abstingut.

Per últim, ICV-EUiA ha decidit retirar la moció que presentava en relació a la identificació i bonificació de paradistes de productes agroalimentaris de kilòmetre zero i ecològics al Mercat, als mercadals i al comerç local.