Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla Local de Residus de Rubí inclou un total de 46 accions emmarcades en quatre grans eixos L’any passat, a la ciutat es va recollir de manera selectiva el 37% dels residus, el que suposa quatre punts més que el 2017 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Pla Local de Residus de Rubí inclou un total de 46 accions emmarcades en quatre grans eixos

L’any passat, a la ciutat es va recollir de manera selectiva el 37% dels residus, el que suposa quatre punts més que el 2017

El Pla marca com a objectiu per a l’any 2025 reciclar el 60% dels residus generats (foto: Ajuntament).
El Pla marca com a objectiu per a l’any 2025 reciclar el 60% dels residus generats (foto: Ajuntament)

L’Ajuntament de Rubí ja disposa del pla d’accions i seguiment del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, un document que aglutina un total de 46 accions emmarcades en quatre grans eixos: prevenció de residus i consum responsable; reutilització i preparació per a la reutilització; gestió de residus municipals i reciclatge, i aspectes transversals. Aquest dimecres, el pla s’ha donat a conèixer als portaveus dels diferents grups municipals i, properament, es presentarà al conjunt de la ciutadania.

El Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025 pretén fer un pas endavant en la prevenció i la gestió dels residus municipals. Al Pla es defineixen els objectius que es volen assolir com a ciutat l’any 2025, en la línia del que també marquen el PRECAT20 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya) i el PREVOC (Pla de Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental). Així, es vol potenciar la visió dels residus com a recursos; reduir la generació de residus a través de l’impuls de la prevenció i la reutilització; fomentar la transparència i la sostenibilitat econòmica en la gestió dels residus; millorar substancialment el percentatge de recollida selectiva el 2020; millorar els serveis de gestió de residus municipals; i cercar la participació activa i la corresponsabilitat entre la ciutadania, entitats i teixit comercial a favor de la protecció del medi ambient, la reducció dels impactes associats a la gestió dels residus i a l’ús responsable dels recursos.

El Pla ha partit d’una diagnosi inicial, que ha permès conèixer el context i, a la vegada, posar en comú la informació del punt de partida: què s’ha realitzat en matèria de prevenció i de promoció de les recollides selectives en els darrers anys; l’evolució de la generació i de la recuperació dels residus municipals; els costos econòmics i ambientals; i els àmbits de generació d’aquests residus.

Paral·lelament, s’ha buscat la implicació activa de la ciutadania en la definició i execució d’aquest Pla Local de Residus, gràcies a les aportacions de tots els agents involucrats en la generació dels residus municipals: ciutadania, xarxa comercial, centres escolars, teixit associatiu i administració.

Després d’una primera enquesta ciutadana ─amb la realització de 516 enquestes presencials a llars rubinenques─, de diferents tallers sectorials i enquestes sobre la gestió dels residus municipals a 160 empreses i 153 comerços de la ciutat, el procés participatiu ha culminat amb un qüestionari ciutadà, adreçat a tots els rubinencs i rubinenques majors de 16 anys.

46 accions a favor del medi ambient

El pla d’accions s’estructura en quatre grans eixos, dels quals deriven 25 línies de treball.

Eix 1 – Prevenció de residus i consum responsable

 • Prevenció del malbaratament alimentari
 • Minimització d’embalatges
 • Minimització de les bosses d’un sol ús
 • Foment del consum immaterial
 • Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços
 • Estudi de la viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos
 • Ús responsable del paper
 • Ambientalització d’esdeveniments i festes
 • Consum responsable
 • Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que arribin al medi de manera incontrolada
 • Foment de l’economia circular en el sector industrial

Eix 2 – Reutilització i preparació per a la reutilització

 • Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de productes
 • Foment de la cultura de la reparació
 • Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs
 • Reducció de restes vegetals

Eix 3 – Gestió de residus municipals i reciclatge

 • Promoció de l’hàbit de la correcta separació dels residus
 • Potenciar la recollida selectiva entre els comerços, en especial, en el Mercat Municipal
 • Promoció de la reducció dels impropis
 • Realització d’un estudi de viabilitat i, si s’escau, introducció de canvi de model de recollida en algunes zones del municipi
 • Estudi del model de recollida dels residus assimilables a municipals als polígons industrials

Eix 4 – Aspectes transversals

 • Evolució del servei de deixalleria actual cap a una visió més àmplia de Centre de Serveis Mediambientals
 • Ordenança municipal de residus
 • Plecs de condicions dels nous serveis de recollida de residus
 • Mesures de fiscalitat per fomentar la reducció, la reutilització i la recollida selectiva dels residus
 • Mesures de comunicació i transparència

Cada cop més a prop de l’objectiu

L’Ajuntament de Rubí s’ha marcat com a objectiu que, l’any 2025, a la ciutat es recicli el 60% dels residus generats. Es tracta d’un pas més respecte els objectius fixats per la Unió Europea, que estableixen que l’any 2020 s’haurien de reciclar el 50% de les deixalles.

El 2020 s'apropa i Rubí cada cop està més a prop d’assolir aquesta fita. L’any 2018, a Rubí es van recollir de manera selectiva el 37% dels residus, uns resultats exitosos que s’han aconseguit gràcies a la participació del conjunt de la ciutadania, que ha reaccionat davant la campanya Recicla, posa colors a la ciutat!. Així, hem passat d’estar per sota del 30% (2016) i hem augmentat quatre punts la taxa respecte el 2017, quan es va recollir el 33,26% dels residus.