Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment les ordenances fiscals i els preus públics per a l’any 2022 El Plenari també ha aprovat una moció en què reclama a la Generalitat més recursos i una major planificació de la Formació Professional a Rubí i a tota Catalunya https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple aprova provisionalment les ordenances fiscals i els preus públics per a l’any 2022

El Plenari també ha aprovat una moció en què reclama a la Generalitat més recursos i una major planificació de la Formació Professional a Rubí i a tota Catalunya

El Ple d’aquest dijous s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí).
El Ple d’aquest dijous s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat, de manera provisional, les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2022 amb els vots favorables de l’equip de govern, integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP), i les abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP). A grans trets, els impostos mantenen la pressió fiscal, es tornen a oferir diversos beneficis fiscals, en línies generals les taxes municipals conserven les quotes i s’incorporen diverses modificacions en determinats preus públics.

Pel que fa als impostos, no s’ha aplicat cap increment en el tipus impositiu: l’Impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE), l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i l’Impost d’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) es mantenen per a l’any 2022.

Així, el tipus impositiu de l’IBI es manté en un 0,677 ─el més baix des de fa més de 30 anys i que es troba només un 0,0459 per sobre de la mitjana de la comarca─. El rebut mitjà d’aquest impost a la ciutat és de 487,31 euros (l’any 2020 era de 492,04 euros), gairebé 75 euros per sota de la mitjana de la comarca (60 euros l’any 2020).

També es mantenen beneficis fiscals per instal·lar sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar per autoconsum ─s’ha modificat el text per fer-lo més entenedor i s’han simplificat els tràmits─ i s’ha revisat el text de la bonificació dels immobles destinats a lloguer amb renda limitada per adaptar aquesta bonificació al model de l’Organisme de gestió tributària.

Pel que fa a les taxes municipals, es mantenen les quotes en línies generals, tot i que s’han introduït diverses modificacions:

  • S’ha incorporat l’exempció de la taxa en l’ús de l’equipament Rubí Forma un cop l’any per a les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d’Entitats.
  • Es manté la suspensió de la Taxa per ocupació de la via pública pel que fa a taules i cadires dels restauradors locals, i també la suspensió a la taxa relativa al mercat setmanal no sedentari.
  • Pel que fa a la Taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, s’ha aplicat un topall per a les famílies nombroses o monomarentals en funció de la renda, i s’ha equiparat la taxa domèstica de cap resident (habitatge buit) amb la taxa vigent amb un resident.
  • S’ha modificat l’ordenança 22, que regula la Taxa per inscripció a les convocatòries de selecció de personal, per afegir l’exempció prevista per a aquelles persones que es trobin en ERTO.
  • L’ordenança 25, que regula la Taxa per a la prestació del servei del Mercat Municipal, s’ha modificat per adaptar el preu de la concessió a la durada efectiva, mantenint la resta de tarifes des de l’any 2012.

Per últim, també s’han fet diverses modificacions als següents preus públics:

  • S’ha derogat el preu privat de la piscina municipal de Can Rosés.
  • S’han revisat les tarifes de Ràdio Rubí per adequar-les al cost de prestació.
  • S’han incorporat preus per hora pel que fa als cursos de l’Escola Municipal d’Art i Disseny edRa, sense increment de tarifa.
  • S’ha adaptat el redactat del preu públic del Servei d’Atenció a la Dona (SAD) al model de la Diputació de Barcelona.

La proposta d’ordenances fiscals i preus públics que l’equip de govern ha portat a aprovació del Ple ha tingut en compte la situació d’emergència sanitària derivada de la COVID-19.

 

Mocions

El Ple ha donat suport a la moció presentada pel PSC i ECP sobre l’impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya gràcies als vots a favor de l’equip de govern, Cs i VR i les abstencions d’ERC i l’AUP. Segons el text, el Govern català no ha previst l’augment de la demanda de Formació Professional a l’hora de planificar l’oferta i la programació educativa, malgrat que en els darrers anys la demanda ha anat creixent de manera molt important curs a curs. Això ha suposat que 20.000 joves s’hagin quedat sense una plaça assignada abans de començar el curs escolar 2021-2022 a tot el territori ─a Rubí, abans de començar el curs, hi havia un mínim de 75 alumnes que es van quedar sense plaça─.

Entre d’altres, s’ha acordat instar la Generalitat a incrementar l’oferta pública de cicles formatius com a mínim amb 38.000 noves places a Catalunya i a ajustar les necessitats de places a Rubí; a destinar els recursos necessaris per reforçar el suport als docents i als professionals del sistema educatiu; a incrementar la inversió en el manteniment dels centres educatius que realitzen cicles formatius; a elaborar un Pla contra l’abandonament escolar prematur, especialment en els cicles formatius de grau mig; i a establir un sistema de beques integral i equitatiu que contempli les necessitats i les despeses de l’estudiant de formació professional, entre d’altres.

D’altra banda, la Junta de portaveus ha acordat, previ debat al ple, el text presentat inicialment per ERC, en representació del jovent republicà de Rubí, per la lluita contra la pobresa menstrual. Es tracta d’un problema que afecta a milions de persones arreu del món a causa dels elevats preus dels productes d’higiene menstrual, que moltes d’elles no es poden permetre. A més, també cal tenir en compte la manca d’accés a banys i instal·lacions on tenir cura de la higiene personal durant el període menstrual.

Així, entre d’altres, s’ha acordat fer campanyes de sensibilització, tant de les diverses possibilitats de productes sostenibles per a la menstruació com de coneixement de la regla, amb l’objectiu de superar tabús i mites i donar eines, especialment al jovent; posar a disposició de la ciutadania en risc d’exclusió social, a través de Serveis Socials, la gratuïtat dels productes d’higiene menstrual i garantir el seu accés als lavabos d’edificis municipals per a la higiene menstrual; senyalitzar degudament els lavabos municipals amb cartells inclusius, on s’indiqui quins disposen de pica a l’espai privat, de canviador de nadons i quins són lavabos neutres; i instar l’Estat Espanyol a baixar amb urgència l’IVA dels productes menstruals al tipus superreduït, del 4%, i a iniciar un projecte de llei en la línia escocesa, per garantir a la llarga la gratuïtat d’aquests productes.

La Junta de portaveus també ha validat el text formulat per l’AUP per la transparència: creació d’un apartat web amb els acords i propostes del Ple. Concretament, s’ha acordat habilitar un apartat web on es puguin consultar les votacions dels acords i les mocions del Ple, que permeti descarregar les dades i que generi estadístiques o infografies amb els vots per a cada acord i moció, de cada partit i segons el grup proposant. També s’ha convingut mantenir actualitzat aquest apartat web de forma mensual i difondre’n la seva existència periòdicament.

També ha estat aprovada la moció presentada per ECP, l’AUP, ERC, Cs i VR que els ha fet arribar el Moviment per unes pensions públiques i dignes i Rubí Sanitat de Rubí per tal que l'Ajuntament sol·liciti al Govern espanyol la realització d'una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. L’objectiu és que la ciutadania tingui una imatge fidedigna de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu paper que ha exercit en la construcció de les institucions de l’Estat de benestar. Aquesta auditoria ha de quantificar l'import total de les denominades despeses impròpies a càrrec de les cotitzacions socials. La moció també reclama que, una vegada establerta aquesta quantia, s'habiliti la compensació adequada a la Caixa única de la Seguretat Social.

En canvi, el text presentat per ERC per a la redacció d’un protocol de festes populars ha estat rebutjat amb els vots en contra de l’equip de govern i els vots favorables dels republicans, Cs, VR i l’AUP. L’equip de govern ha reiterat que l’Ajuntament està elaborant un Pla d’acció i innovació cultural (PAIC), que comptarà amb la participació de les entitats locals i els grups municipals, i que inclourà aquest protocol que reclama la moció.

Tampoc ha prosperat la moció de l’AUP per tal d’incrementar les eines per a la convivència ciutadana: protocol d’actuació i formació per a la Policia Local. L’equip de govern i Cs hi han votat en contra, VR s’ha abstingut i ERC i l’AUP hi han votat a favor.

 

Tràmits

Aquest dijous, s’han acordat els preus privats per a la prestació de serveis a la piscina municipal de Can Rosés per a l'any 2021 i per als cursets de natació de la temporada 2021-2022 (vots a favor de l’equip de govern i l’AUP i abstencions d’ERC, Cs i VR); s’ha acordat desestimar el recurs interposat per l’empresa Dornier SAU i la corresponent liquidació per resolució del contracte de gestió del servei d’estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública sota control horari ─zona blava─ (vots favorables de l’equip de govern i ERC i abstencions de Cs, VR i l’AUP); s’ha aprovat el Compte General 2020 amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de grups; s’ha donat llum verda, per unanimitat, als dictàmens de la Comissió Especial de Comptes sobre les justificacions de les aportacions realitzades als diferents grups municipals durant l’any 2020; i s’han validat diverses modificacions pressupostàries.

D’altra banda, s’han aprovat els plecs i l’expedient del Servei d'ajuda domiciliària (vots a favor de l’equip de govern i Cs i abstencions d’ERC, VR i l’AUP); s’han designat els representants municipals als Consells Escolars dels Centres (unanimitat); s’ha donat llum verda de forma definitiva al Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental (unanimitat) i s’ha aprovat de manera inicial el projecte executiu d’obra d’ampliació del Parc de neteja al c. Collita (unanimitat).

També s’ha donat compte al Ple de l’impuls del Pla de Transició Digital de l’Ajuntament de Rubí i de la segona modificació del Pla Anual Normatiu 2021, entre d’altres.

A l’inici de la sessió, s’ha fet un minut de silenci en record de la darrera dona víctima de violència masclista: Zuita, de 38 anys (Villajoyosa, Alacant).

Etiquetes