Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Consultiu de la Gent Gran reivindica els drets del col·lectiu coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran La tercera edat recull en un manifest les demandes consensuades al 7è Congrés Nacional de la Gent Gran https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Consell Consultiu de la Gent Gran reivindica els drets del col·lectiu coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran

La tercera edat recull en un manifest les demandes consensuades al 7è Congrés Nacional de la Gent Gran

Darrera reunió del Consell de la Gent Gran (foto: Localpres).
Darrera reunió del Consell de la Gent Gran (foto: Localpres)

Coincidint amb la commemoració aquest dijous 1 d’octubre del Dia Internacional de la Gent Gran, el Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí ha fet públic un manifest en què reivindica els drets d’aquest col·lectiu. El text recull els acords presos l’any passat en el marc del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran, celebrat a Sant Fruitós de Bages. En aquesta trobada, representants de Consells Consultius de la Gent Gran de diversos municipis, entitats, institucions, sindicats i administracions públiques van fixar un seguit de demandes relacionades amb la tercera edat però també amb la societat en general:

“Tot sovint hem de recordar el que diu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que “les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d’explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l’edat”. I, a la vegada, que “els poders públics han de garantir la protecció de les persones grans perquè puguin portar una vida digna i independent i participar en la vida social i cultural. També han de procurar la plena integració de les persones grans en la societat per mitjà de polítiques públiques basades en el principi de solidaritat intergeneracional”.

En aquesta línea s'ha treballat en l’elaboració del present manifest i es demana el compromís en la conquesta dels acords que presentem a continuació.

MANIFESTEM:

 • Que cal que es faci el possible perquè Catalunya pugui gaudir d’un estat del benestar que sigui exemple de solidaritat, d’atenció social i sanitària, el màxim de coordinades i centrades en la persona i en les seves necessitats, i que garanteixi el respecte a la dignitat i a la identitat de cadascú.
 • Que reclamem que les diferents administracions implicades acompleixin els seus compromisos de finançament pel que fa a l’anomenada llei de la dependència, evitant perjudicis i endarreriments cap a les persones més vulnerables.
 • Que demanem la reducció, al màxim, de les llistes d’espera en tots els àmbits d’atenció de la persona.
 • Que és imprescindible fer la màxima difusió i formació respecte al protocol de maltractaments a les persones grans, de manera que la seva implementació doni com a resultat, si no l’eradicació del problema, sí la minimització de casos.
 • Que cal fer campanyes de sensibilització envers el respecte per a persones que sovint són discriminades quan arriben a grans, com per exemple les persones nouvingudes, les LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals), les que tenen diferents creences o les persones amb discapacitat.
 • Que volem exercir els drets i complir els deures com a ciutadans i ciutadanes de ple dret que som. Per tant, convindria fer una nova campanya de difusió de la Carta de drets i deures de les persones grans de Catalunya, aprovada el 2003 per acord de Govern, a proposta del CGGCat.
 • Que necessitem que es desenvolupi el marc normatiu necessari per fer realitat el dret a una mort digna.
 • Que cal una política diferent que permeti reformar les estructures potenciant l’economia productiva, deixant de banda l’especulativa, i que sigui generadora de recursos, sensible a l’emprenedoria, donant oportunitats a tothom, creant així llocs de treball sòlids i dignes, que contribueixin eficientment al manteniment del sistema de pensions.
 • Que cal un repartiment més equitatiu de la riquesa i corregir la situació de precarietat laboral, combatre el frau fiscal, l’evasió de capitals i l’economia submergida. També cal invertir més en educació, recerca, coneixement i conservació mediambiental, perquè els països que ho fan, tenen un creixement sostenible i garanteixen el seu futur benestar.
 • Que volem assegurar l’entrada del jovent en el món laboral i per això entenem que cal articular mesures per facilitar les jubilacions amb el màxim de garanties econòmiques i fent l’adequada transmissió dels coneixements.
 • Que les polítiques públiques facilitin la reducció dels riscos adequant les prestacions a les persones amb dificultats especials, tot i la coresponsabilitat de tots i totes d’aportar a la societat tot el possible.
 • Que demanem que s’articulin les mesures pertinents per demanar la derogació de la reforma de l’actual sistema públic de pensions que el CGGCat no aprova. I també per implementar un sistema fiscal progressiu i just i un repartiment més racional de la riquesa.
 • Que cal incentivar a tota persona gran a participar en l’activitat de la seva comunitat, en espais multigeneracionals on es promouen els valors de l’associacionisme, la solidaritat i el voluntariat, i on totes les generacions comparteixen coneixements i experiències.
 • Que hem d’aconseguir estar presents en el Parlament de Catalunya. Som gent preparada per aportar seny, coneixements i construir ponts de diàleg que recullin múltiples sensibilitats. Així com fer dels òrgans consultius existents, espais que apleguin la diversitat temàtica que interessa a la nostra societat i a l’entorn europeu, així com les particularitats de tot el territori.
 • Que creiem en la necessitat de treballar entre tots un nou pacte social intergeneracional en què quedi clar el paper, les aportacions i els drets de cada generació. Només així s’aconseguirà una societat més justa, solidària i cohesionada.
 • Que és imprescindible que s’ajudi els infants i joves, amb mesures imaginatives, per assegurar-los un futur millor, fonamentat en un model educatiu i formatiu eficient, promovent la cultura, les arts i l’aprenentatge de diverses llengües.
 • Que és imprescindible poder rebre formació durant tota la vida.
 • Que és important que es doni suport als diferents models de família, nucli originari d’atenció i formació de les persones, garantint també l’atenció a les que no en tenen.
 • Que apostem per l’estratègia de creixement intel·ligent, i integrador del projecte Europa 2020 per a l’envelliment actiu i d’entorns amigables. I que totes les ciutats i pobles de Catalunya puguin implicar-s’hi.
 • Que cal que s’insti els mitjans de comunicació, en totes les seves expressions, perquè donin versions reals de les activitats i inquietuds del sector de la gent gran i no caiguin en estereotips fàcils i esbiaixats.
 • Que també en l’àmbit de l’oci cal fer un pas endavant per fer-lo cada cop més variat, actiu i saludable, respectant i facilitant totes les opcions.
 • Que, seguint les paraules de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els poders públics garanteixin la protecció de les persones grans i en procurin la plena integració.

Estem convençuts que el futur d’una comunitat, d’un estat o d’una nació l’ha de decidir el poble, i que les lleis han de ser instruments que facin possible una bona convivència i un bon desenvolupament. Que han d’estar al servei de les persones i que hi són per avançar i no pas per limitar la llibertat.

Les persones grans, i ho diem sempre, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret que som, assumim el compromís de col·laborar amb la resta de la societat en tot el que ens afecta i en tots els àmbits, i de participar, en la mesura del possible, en la gestió política del país.

Als nostres conciutadans i conciutadanes els hi diem que comptin amb la gent gran com a veritables actors i actrius, lliures de discriminacions, oblits i estereotips, en la construcció del país que anem dibuixant dia a dia. Estem disposats a escoltar i a ser escoltats.

JUNTS PODEM!!!!”