Idioma: Català | Castellano Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   

Requisits d'accés

Poden accedir al PQPI-PTT les persones més grans de 16 anys (o que els compleixen abans del 31 de desembre de l'any que inicien el programa) i que, prioritàriament, no en tenen més de 21 i que han finalitzat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol de graduat o graduada.

Totes les persones que es preinscriuen a un PQPI-PTT han de fer una entrevista en què responsables dels programes els orienten sobre la tria que han fet i quins centres i perfils de PQPI han de demanar com a preferents. Aquestes persones també valoren si el perfil sol·licitat per l'alumne o l'alumna s'adapta als seus interessos i a les seves motivacions i aptituds.

La puntuació resultant d'aquesta valoració (20, 10 o 0 punts) se suma a la resta de punts obtinguts en l'aplicació dels criteris de prioritat.

Els centres dels PQPI estableixen i publiquen al seu tauler d'anuncis les dates en què l'alumnat que es preinscriu ha de fer l'entrevista. Les persones que presenten la sol·licitud després del dia 21 de maig, poden fer o no aquesta entrevista.


Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció, us heu d'adreçar al PQPI_PTT de Rubí, situat a l'Escola d'Adults de Rubí, c/ de Terrassa, 59 o bé trucar al 93 699 46 54.

Recursos relacionats


Logo PTT
Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00